22-11-2018: Έναρξη Προγράμματος Επικοινωνίας και Ηγεσίας για Νέους των Τοastmasters στο 4ο Γυμνάσιο Αλίμου

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 ξεκινά η εθελοντική εφαρμογή του Προγράμματος Ηγεσίας για Νέους (Youth Leadership Program) του Διεθνούς Οργανισμού Επικοινωνίας και Ηγεσίας Toastmasters International σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο 4ο Γενικό Γυμνάσιο Αλίμου και θα διαρκέσει οχτώ εβδομάδες . Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και ηγετικών δεξιοτήτων των νέων, ώστε να προετοιμαστούν αποτελεσματικότερα για τις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές θα ασκηθούν  στην προετοιμασία και παρουσίαση δημόσιων ομιλιών, τον αυθόρμητο λόγο και θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Όλες οι παραπάνω δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του αισθήματος αυτοπεποίθησης και στη βελτίωση των διαπροσωπικών επικοινωνιακών ικανοτήτων τους αντλώντας οφέλη που θα φανούν χρήσιμα στη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής τους. Συντονίστρια του προγράμματος:  Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

.