Υποβολή περιλήψεων για το συνέδριο ρητορικής: Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της ρητορικής παιδείας

Ο λόγος, ως σκέψη και ομιλία, είναι ο θεμέλιος λίθος της εκπαίδευσης. Επομένως, η εκπαίδευση στην  τέχνη του λόγου, προφορικού και γραπτού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής διδακτικής πράξης μέσα από την οποία διαμορφώνεται τόσο η πνευματική όσο και η κοινωνική ζωή των μαθητών. Πώς, ωστόσο, διδάσκεται η τέχνη του λόγου στη σύγχρονη εκπαίδευση;  Πώς βοηθάμε τους μαθητές να γίνουν επαρκείς στοχαστές, ομιλητές, αναγνώστες, συγγραφείς  σε διάφορα περικείμενα;

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα επιδιώκει να δώσει η διοργάνωση του Συνεδρίου Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας τις Σύγχρονες Μορφές της Ρητορικής Παιδείας. Το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις  9-10 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια «Saint Paul-Δελασάλ» σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων  στην Ελλάδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) ή με εργαστήριο θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) και σύντομο βιογραφικό (10 γραμμές) το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση irese.rhetoric@gmail.com .