Εκπαιδευτήρια Saint-Paul/Δελασάλ

Η συνεργασία του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας με τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-Paul / Δελασάλ ξεκίνησε το 2012 με την εφαρμογή προγράμματος Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας για μαθητές του Δημοτικού κατόπιν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τη Φ. Εγγλέζου, πρόεδρο του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., ενώ συνεχίζεται με τη συν-διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Ρητορική: «H Tέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της Ρητορικής Παιδείας», που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2019.