Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

– H καλλιέργεια του προφορικού λόγου στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων

– Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της γλώσσας

– Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της ιστορίας

– Η τέχνη του λόγου και η παραγωγή επιχειρημάτων / επιχειρηματολογίας

– Αγώνες αντιλογίας

– Αυθόρμητος Λόγος

– Εκφραστική ανάγνωση

– Δημιουργική Γραφή

– Η τέχνη του λόγου και οι Φυσικές Επιστήμες / Μαθηματικά

– Η τέχνη του λόγου και ψηφιακός γραμματισμός

– Η τέχνη του λόγου και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών

– Η ρητορική της εικόνας

– Η ρητορική στην τέχνη

– Ρητορική και φιλοσοφία

– Ρητορική και διαφήμιση

– Προγυμνάσματα

– Θέατρο και τέχνη του λόγου

– Η ρητορική της λογοτεχνίας

– Σχηματικός λόγος

– Τέχνη του λόγου και επικοινωνία

– Τέχνη του λόγου και πολιτισμός

– Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο

– Παιδαγωγική επικοινωνία

– Η τέχνη του λόγου στον διάλογο / η τέχνη του δια-λόγου

– Η τέχνη του λόγου και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας