9.12.2020. Ένταξη του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. στο ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο «Ρητορική και Ανθρωπολογία»/Rhetoric and Anthropology

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ένταξη του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) στο ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο «Ρητορική και Ανθρωπολογία», το οποίο εδρεύει στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Holy Cross στη Ρώμη. Ιδρυτικά μέλη του δικτύου είναι οι Rafael Jiménez Cataño και Sergio Tapia Velasco (από το Πανεπιστήμιο Holy Cross στη Ρώμη), ο Adelino Cattani (Πανεπιστήμιο της Πάδοβας), ο Alberto Gil (Πανεπιστήμιο Saarland) και ο Marco Agnetta (Πανεπιστήμιο Hildesheim). Εταίροι του δικτύου είναι: το Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Saarbrücken, η Φιλολογική Επιτροπή της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, το Κολλέγιο Διαθεματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Wroclaw, το Ινστιτούτο Ρητορικής και Επικοινωνίας (Βουλγαρία), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Σλοβενία). Ο προσανατολισμός του δικτύου εκτείνεται σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον χώρο της ρητορικής, όπως την επιχειρηματολογία, την αντιλογία, την πραγματολογία, την ομιλητική, τη μουσική ρητορική, τη δημόσια ομιλία κ.ά.
Στο πλαίσιο του δικτύου η ρητορική και η ανθρωπολογία αποτελούν στενά συνυφασμένες έννοιες, αφού τα αγαθά που απορρέουν από τη χρήση της ρητορικής προκύπτουν ως αποτέλεσμα ανθρώπινων σχέσεων και σχέσεων με το περιβάλλον. Χάρη στη χρήση της ρητορικής ο άνθρωπος επιδιώκει να αποκτήσει τη δική του θέση μέσα σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες άλλοτε εκπληρώνοντας και άλλοτε όχι τα προσωπικά του «θέλω». Η κοινωνική ένταξη αυτή, επομένως, προϋποθέτει την καλλιέργεια μιας ρητορικής ζωής, όπου επικοινωνιακοί σκοποί και αίσθηση υπευθυνότητας συνυπάρχουν. Η επίγνωση αυτής της ρητορικής ζωής είναι χρήσιμη σε δύο επίπεδα: καταρχάς, συνδέεται με το μοίρασμα του «καλού» σε ποικίλους τομείς δράσης, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ρητορική συναίνεση που τη διασφαλίζει. Επιπλέον, σχετίζεται με την επίτευξη της επιθυμητής και πιθανής αρμονίας, η οποία μπορεί να επέλθει ακόμα και μέσα από τη σύγκρουση.
Πρώτος καρπός της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής συλλογής επιστημονικών κειμένων με ρητορικό και ανθρωπολογικό προσανατολισμό, η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με στόχο τη διαμόρφωση ενός λεξικού ρητορικής και ανθρωπολογίας. To link για την εξέταση των κειμένων βρίσκεται στο link που ακολουθεί: http://www.rhetoricandanthropology.net/en/dictionary/