Υλικό και αναλυτικές οδηγίες για το 3ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Φ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 3ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΡΕΣΕ 18.2.2020

ΤΕΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΑ 3ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ