3.4.2023. Ενδοσχολική επιμόρφωση μαθητών/τριών στο 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

… κι όπου κατέχει να μιλή με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλαίσιν και γελού τα μάτια των ανθρώπω… (Βιντσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος) Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στο 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας σε μαθητές και μαθήτριες της ομάδας Ρητορικής, της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων» και της ομάδας […]