19.10.2020. «Αγώνες αντιλογίας Οdyssey στην εκπαίδευση STEM: “Eνεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας”»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, διοργανώνει δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων  επιμορφωτικό  webinar σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε).

αρχείο λήψης

Το σεμινάριο έχει θέμα:
 «Αγώνες αντιλογίας Οdyssey στην εκπαίδευση STEM: “Eνεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας”»
Το  Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 17:00 έως 19: 30.
Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 “Odyssey: Οxford Debates for Youths in Science Education / Odyssey: Αγώνες Αντιλογίας για Νέους στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών”
 (Νο 2018-1-PL01-KA201-050823) και θα πραγματοποιηθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας Webex.
Το link θα σας αποσταλεί την προηγουμένη του σεμιναρίου στο email που έχετε δηλώσει στην φόρμα εγγραφής σας.
To πρόγραμμα Odyssey αποτελεί στρατηγική σύμπραξη μεταξύ τεσσάρων ερευνητικών κέντρων: της Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Σερβίας (Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης), Εσθονίας (Κέντρο Ενέργειας) και Πολωνίας (Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών), με συντονίστρια χώρα την Πολωνία.
Το πρόγραμμα μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των γνώσεων των μαθητών σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα STEM, με περιβαλλοντικές, ηθικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις, μέσα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες αντιλογίας (debates) και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη μητρική γλώσσα, στην επιχειρηματολογία και στον δημόσιο λόγο.
Σκοπός του επιμορφωτικού webinar είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν το πρόγραμμα Odyssey μέσα από την παρουσίαση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος: (α) Mεθοδολογικός Οδηγός 03 για την εφαρμογή των Oxford Debates στη σχολική πρακτική της εκπαίδευσης STEM,  β) Μεθοδολογικός Οδηγός 04 ΟDYSSEY-Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και να εξοικειωθούν με τις αρχές διεξαγωγής ενός αγώνα αντιλογίας Odyssey στη σχολική τάξη.
  Έναυσμα για τη βιωματική ανταλλαγή επιχειρημάτων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δώσει η παρουσίαση ενός από τα εξεταζόμενα επιστημονικά θέματα του εκπαιδευτικού οδηγού 08 με τίτλο: «Ενεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανέωσιμες μορφές ενέργειας», o οποίος θα αποσταλεί στο e-mail των συμμετεχόντων δύο ημέρες πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Στο πλαίσιο τoυ εκπαιδευτικού οδηγού γίνεται σαφές ότι η χρήση και το κόστος της ενέργειας επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων αλλά και ότι από τη χρήση της ενέργειας προκύπτουν  θέματα, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή και η κλιματική αλλαγή. Επίσης, θίγεται ότι οι οικονομίες των κρατών, παγκοσμίως, χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ορυκτά καύσιμα) σε υψηλό ποσοστό. Παρόλα αυτά, η εξάρτηση από την εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, λόγω των διαρκώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, θέτει, επιτακτικά, την ανάγκη αξιοποίησης άλλων μορφών ενέργειας. Οι σύγχρονες κοινωνίες αναζητούν λύσεις στο ενεργειακό ζήτημα, οι οποίες, αφενός, καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού και, αφετέρου, είναι βιώσιμες και ασφαλείς για το περιβάλλον.
Στο τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα κληθούν ανά ομάδες να αποφασίσουν, αν η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ή των ανανεώσιμων πηγών μπορεί, εντέλει, να καλύψει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, όπως στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την αειφορία και βιωσιμότητα της Γης και στους περιβαλλοντικούς κινδύνους που απορρέουν, διατυπώντας τα αντίστοιχα επιχειρήματα υπέρ ή κατά σε κάθε περίπτωση, μετά τη διερεύνηση και μελέτη του θέματος.
Υποβολή αιτήσεων : https://forms.gle/w8NJUdAFqD82LLuXA  μέχρι την Δευτέρα 19/10/20
Ώρα 14.00
Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://odyssey.igf.edu.pl/?fbclid=IwAR1GRkRXsZStRNjIuSl4N6Z9CUr9rAtbJdpqss-7VSd0ZiKm2QlMeBx6ojU
Εισηγήτριες:
Παναγιώτα Αργύρη, Μαθηματικός, Μ.Sc., M.Ed., μέλος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Φωτεινή Εγγλέζου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
17.00 : Χαιρετισμοί
17.10 – 17.20: Παρουσίαση των προγράμματος Odyssey. Στόχοι και επιδιώξεις αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM
17.20 – 17.35: Παρουσίαση του μοντέλου αντιλογίας Odyssey στην τάξη. Αρχικά ευρήματα από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
17.35 – 17.45: Βασικές αρχές για τη δημιουργία επιστημονικών επιχειρημάτων.
17.45 – 18.00: Παρουσίαση του εκπαιδευτικού οδηγού «Ενεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας»
18.00-18.15: Προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά του θέματος αντιλογίας
18.15 – 19.00: Βιωματική συμμετοχή σε on-line αγώνες αντιλογίας
19.00- 19.15: Ερωτήσεις-Συζήτηση-Συμπεράσματα

Τετάρτη 10.6.2020. Προκριματικοί on-line αγώνες Odyssey: Οxford debates for Youths in Science Education

Το ταξίδι των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων και Λυκείων που ασχολήθηκαν με την πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 «Odyssey: Οxford debates for Youths in Science Education» ολοκληρώθηκε την Tετάρτη 10 Ιουνίου 2020  με τη διεξαγωγή των on-line προκριματικών γύρων αγώνων αντιλογίας Odyssey.

Οι  on-line αγώνες πραγματοποιήθηκαν με την αμέριστη συνεργασία  όλων των συμμετεχόντων, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν διαφορετικός και παρά τις όποιες αντικειμενικές τεχνικές δυσκολίες συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα, όλοι δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας και πετύχαμε, χάρη στον ενθουσιασμό  μαθητών και  εκπαιδευτικών αλλά και τη θετική διάθεση όλων!

Τα θέματα αναφορικά με τα οποία οι μαθητές αντάλλαξαν επιχειρήματα ήταν: 1) Η εφαρμογές της βιοτεχνολογίας είναι εχθρικές για την υγεία και το περιβάλλον και 2) Το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από την εξερεύνηση του διαστήματος.

Τα αποτελέσματα  των αγώνων ανέδειξαν την αξία της συνεργασίας, αφού η μικτή ομάδα των μαθητών από 3 συνεργαζόμενα Λύκεια (6ο ΓΕΛ Καλλιθέας, Πολύτροπη Αρμονία και ΓΕΛ Φιλοθέης) κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση.

Στους τελικούς αγώνες, oι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2020), (ελπίζουμε δια ζώσης) προκρίνονται (με σειρά κατάταξης) τα ακόλουθα σχολεία:

  1. Άγιος Παύλος – Saint Paul – Δελασάλ
  2. 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Θερμά συγχαρητήρια, ωστόσο, αξίζουν σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία και τους μαθητές τους αλλά και στο καθένα ξεχωριστά για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους σε αγώνες αντιλογίας, που προϋποθέτουν επιστημονικές γνώσεις και κριτικές δεξιότητες. Ευχαριστούμε, λοιπόν, όλα τα παρακάτω σχολεία για την αγάπη με την οποία αγκάλιασαν και στήριξαν το πρόγραμμα Odyssey:

;Άγιος Παύλος-Saint Paul-Δελασάλ, 13o Γυμνάσιο Αθηνών, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 52ο ΓΕΛ Αθήνας, 53ο ΓΕλ Αθήνας, Ιόνιος Σχολή, 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 4ο ΓΕΛ Λαμίας, Πολύτροπη Αρμονία και ΓΕΛ Φιλοθέης.

Ευχόμαστε η συμμετοχή στο πρόγραμμα να άνοιξε νέους ορίζοντες μάθησης στις/στους μαθήτριες/μαθητές και το ταξίδι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με το ίδιο ενδιαφέρον!

 

5.3.2010. 5ο Webinar Odyssey: Νανοτεχνολογία-Υγεία και Περιβάλλον

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και ώρες 12.30-14.00 πραγματοποιήθηκε το 5ο webinar αναφορικά με τον  εκπαιδευτικό οδηγό που πραγματεύεται το θέμα της «Νανοτεχνολογίας-Υγεία και Περιβάλλον». Ο κ.  Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., Φυσικός , Μ.Εd. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Ph.D. στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τεχνολογία και τις Φυσικές Επιστήμες παρουσίασε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του διαδικτύου και παρουσίασε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των σύγχρονων εξελίξεων της νανοτεχνολογίας στην υγεία και το περιβάλλον. Το ταξίδι Odyssey συνεχίζεται!!!

https://instituteofgeophysicspolishacademyofsciences.my.webex.com/recordingservice/sites/instituteofgeophysicspolishacademyofsciences.my/recording/playback/48b57025264f44f2b20caccc67d2be17

 

21.2.2020: Σεμινάρια ρητορικής στην Καλαμάτα για εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21-2-2020 (3)

Η Οργανωτική Επιτροπή των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Περιφέρειας Πελοποννήσου,οι Συντονιστές /στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Πελ/σου, το  Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας συνδιοργάνωσαν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 15.00-17.00 και 17.30-19.30 επιμορφωτικά σεμινάρια ρητορικής για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: α) Παιχνίδα ρητορικής τέχνης στο δημοτικό σχολείο (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και β) Αγώνες αντιλογίας και κριτήρια αξιολόγησης των ρητορικών αγώνων με επιμορφώτρια την πρόεδρο του ΙΡΕΣΕ, Φωτεινή Εγγλέζου.

To επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (Φαρών και Βασ. Κωνσταντίνου) ενόψει της επικείμενης διοργάνωσης των Α΄Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου και των 5ων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου με βασικούς διοργανωτές την κ. Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον κ. Δημήτριο Οικονομόπουλου, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε  τη ΣΕΕΠΕ70 κ. Αθανασία Χρονοπούλου και τον ΣΕΕ ΠΕ02 κ. Ιωάννη Σόλαρη για την παρουσία τους στο επιμορφωτικό σεμινάριο και τη συνεργασία.

Θερμές οι ευχαριστίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν με το κέφι τους στην επιτυχή διεξαγωγή των σεμιναρίων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση των αγώνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου!

4o webinar Odyssey: Παγκόσμια πρόσβαση στο διαδίκτυο και ανάπτυξη

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 12.30-14.00 πραγματοποιήθηκε το 4ο webinar αναφορικά με τον  εκπαιδευτικό οδηγό που πραγματεύεται το θέμα της «Παγκόσμιας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και της Ανάπτυξης». Ο κ.  Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., Φυσικός , Μ.Εd. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Ph.D. στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τεχνολογία και τις Φυσικές Επιστήμες παρουσίασε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του διαδικτύου και παρουσίασε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα από ενσύρματες και ασύρματες δικτυώσεις. Το ταξίδι Odyssey συνεχίζεται!!!

https://instituteofgeophysicspolishacademyofsciences.my.webex.com/recordingservice/sites/instituteofgeophysicspolishacademyofsciences.my/recording/playback/42605fc611f041248c36c49808c11606

5.2.2020: Συνάντηση εκπαιδευτικών Odyssey στο 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 17-20.00 πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας συνάντηση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Odyssey. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία, καθόριστηκαν ημερομηνίες διεξαγωγής φιλικών αγώνων μεταξύ των ομάδων των σχολείων και δρομολογήθηκαν οι επόμενες δράσεις μέχρι τη διεξαγωγή των προ-μιτελικών και ημιτελικών αγώνων Odyssey!

Ευχαριστούμε τη Λυκειάρχισσα του 2ου ΓΕΛ Καλλιθέας, κ. Κατερίνα Καββαδά για τη φιλοξενία της συνάντησης!

4.2.2020: Προπαρασκευαστικό σεμινάριο για το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Ναι, κατά τη γνώμη μου καμιά μορφή ρητορικής δεν είναι πιο πειστική ή δεν
ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στο μυαλό μας από τη μουσική…
δεν έχει και η μουσική τα σχήματά της, όπως η ρητορική;»
(Ηenry Peacham)

Ενόψει της διοργάνωσης του 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Β΄, Γ, και Δ΄Αθήνας δια των υπευθύνων πολιτιστικών θεμάτων  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας και τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη- Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 17.30-20.30 στον όμορφο και φιλόξενο χώρο της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23) προπαρασκευαστικό σεμινάριο ρητορικής για τους εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο φεστιβάλ. Το φετινό φεστιβάλ έχει τον τίτλο: «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…: Ο Λόγος για τη Μουσική… η Μουσική του Λόγου».

Στο πλαίσιο του 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, η τέχνη του λόγου θα συναντήσει την τέχνη της μουσικής, όπως έγινε και στο πλαίσιο του αποψινού σεμιναρίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να μιλήσουν για τον κόσμο της μουσικής, στο σπίτι της μουσικής.  Η  μουσική και τα τραγούδια μεταδίδουν με ήθος, πάθος και λόγο στο ακροατήριο ποικίλα μηνύματα μέσα από μελοποιημένα ποιήματα, μουσικά παραμύθια, νανουρίσματα, όπερες… Η μουσική εμπνέει, συγκινεί, προβληματίζει, ψυχαγωγεί χάρη στην επικοινωνιακή σύναμη και την πειθώ που ασκεί σε μεγάλους και μικρούς.

Ο λόγος για τη μουσική λοιπόν, και στο αποψινό σεμινάριο, όπου οι μελωδίες των τραγουδιών εναρμονίστηκαν με νοηματικές αναγνώσεις, την παραγωγή αυθόρμητου λόγου που βασίστηκε σε ηχητικά ερεθίσματα  και την παραγωγή επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων αναφορικά με θέματα εμπνευσμένα από τον κόσμο της μουσικής από τους εκπαιδευτικούς. Ο λόγος για τη μουσική και η μουσική του λόγου  χάρισαν σε όλους μας ένα εποικοδομητικά ρητορικό αλλά και μελωδικό απόγευμα!

Επιμορφώτρια του σεμιναρίου η Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

29.1.2020: Επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κέντρο Ελληνικό Σπουδών-Πανεπιστήμιο Harvard στο Ναύπλιο για εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β’/θμιας

Η Οργανωτική Επιτροπή των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Περιφέρειας Πελοποννήσου,οι Συντονιστές /στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Πελ/σου, το  Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών– Πανεπιστήμιο Harvard συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 16.00-19.00 επιμορφωτικό σεμινάριο για τη ρητορική με θέμα: Από τα ρητορικά διδάγματα του χθες… στα σύγχρονα ρητορικά αγωνίσματα: Θεωρία και Πράξη» με επιμορφώτρια την πρόεδρο του ΙΡΕΣΕ, Φωτεινή Εγγλέζου.

To επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών-Πανεπιστήμιο Harvard (Πλατεία Φιλελλήνων και οδός Όθωνος στο Ναύπλιο) για εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ενόψει της επικείμενης διοργάνωσης των Α΄Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου και των 5ων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου με βασικούς διοργανωτές την κ. Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον κ. Δημήτριο Οικονομόπουλου, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε  τις ΣΕΕΠΕ70 κ. Αθανασία Χρονοπούλου και κ. Γεωργία Καρούντζου καθώς και τον ΣΕΕ ΠΕ02 κ. Ιωάννη Σόλαρη για την παρουσία τους στο επιμορφωτικό σεμινάριο και τη συνεργασία. Θερμές οι ευχαριστίες και στην κ. Ματίνα Γκόγκα, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών για τη φιλοξενία της διοργάνωσης και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με ουσιαστικό ενδιαφέρον στο σεμινάριο.

10 & 11/1/2020. Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Ν. Βοιωτίας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Βοιωτίας σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς και Θήβας (Πίνδαρος) και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) , πραγματοποίησε  διήμερο επιμορφωτικό βιωματικό  σεμινάριο με θέμα:

«H καλλιέργεια του προφορικού λόγου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Παιχνίδια ρητορικής τέχνης. Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ».

Το σεμινάριο-  εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά την Παρασκευή  το απόγευμα, στις  10 Ιανουαρίου 2020, κατά τις ώρες 5.00μ.μ. έως 8.00μ.μ. και το Σάββατο το πρωί, 11 Ιανουαρίου 2020, κατά τις ώρες 9.00μ.μ. έως 13.00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου.

Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. του Ν. Βοιωτίας, κ. Μιχάλη Γιαννιό για την παρουσία και συμμετοχή του στο βιωματικό εργαστήριο, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Θήβας και Λειβαδιάς για τη στήριξη της επιμορφωτικής δράσης καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς που διάνθισαν με την ενδιαφέρουσα και ενεργό συμμετοχή τους το σεμινάριο.

9.1.2019. Πραγματοποίηση 3ου webinar για τη Βιοτεχνολογία (Erasmus+ KA2 Odyssey)

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 12.30-14.00 πραγματοποιήθηκε το τρίτο webinar αναφορικά με τον εκπαιδευτικό οδηγό «Βιοτεχνολογία: Υγεία και Περιβάλλον» του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Odyssey»Oxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». 

Η συγγραφέας του εκπαιδευτικού οδηγού, κ. Παναγιώτα Αργύρη, Mαθηματικός, Μ.Sc., M.Ed., μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., παρουσίασε τις βασικές αρχές της Βιοτεχνολογίας και μας έκανε μια μεγάλη έκπληξη! Από το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Αθηνών μαζί με τον διακεκριμένου επιστήμονα της Μοριακής Βιολογίας, Παναγιώτη Λεμπέση, τoν οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή του, δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Odyssey, να περιηγηθούν, εικονικά, στους χώρους των εργαστηρίων της Ιατρικής, να σκεφτούν νέες επαγγελματικές δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τη μελέτη της Βιοτεχνολογίας αλλά και να γνωρίσουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της βιοτεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Ένας ακόμα αγώνας αντιλογίας Odyssey περιμένουμε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα! Το ταξίδι Odyssey συνεχίζεται!