Έγκριση προγράμματος ρητορικής στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

Mε μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) για την έγκριση (υπ’ αριθμ.57518/ 31.07.2018) της εθελοντικής εφαρμογής του Προγράμματος Ηγεσίας για Νέους (Youth Leadership Program) από το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό Επικοινωνίας και Ηγεσίας Toastmasters International . Η εφαρμογή του προγράμματος […]