Ιnstitute of Geophysics Polish Academy of Sciences – Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών

Από 1/10/2018 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σύμπραξης Εrasmus+ KA2 «Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education» / «Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών»