Εγγραφή μελών

Παρακαλούμε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως μέλη του Ινστιτούτου Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής  την οποία θα βρείτε παρακάτω στο αρχείο word. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται στο ακόλουθο email:  irese.rhetoric@gmail.com μαζί με το σύντομο βιογραφικό.

AITHΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΙΡΕΣΕ

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο παραπάνω e-mail επικοινωνίας.