1.12.2020. Εκπαιδευτικό βίντεο Odyssey: «Η εξερεύνηση του διαστήματος»

Ήδη από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι συνήθιζαν να κοιτούν τον νυχτερινό ουρανό και να κάνουν εικασίες αναφορικά με τα μυστικά που κρύβει αυτό το απέραντο σκοτεινό πέπλο. Με τη φαντασία του ο άνθρωπος δημιούργησε ταξίδια στο διάστημα (Από τη Γη στη Σελήνη / Ιούλιος Βερν, Η Οδύσσεια του διαστήματος / Στάνλει Κιούμπρικ, Άρθουρ
Κλάρκ) και ονειρευόταν, αρχικά, ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Το όνειρο έγινε
πραγματικότητα 50 χρόνια πριν με την προσεδάφιση της αποστολής Apollo στη σελήνη.
O 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από πολλούς και, όχι άδικα, ως ο αιώνας εξερεύνησης του διαστήματος. Το μέλλον της ανθρωπότητας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εξερεύνηση του διαστήματος, αφού πολλοί τονίζουν την αναγκαιότητα δημιουργίας αποικιών λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και την ανάγκη για αναζήτηση νέων φιλόξενων κόσμων αλλά και επιπλέον φυσικών πόρων (ενεργειακών και μη).
Όμως, από πολλούς ειδικούς και μη εκφράζονται ανησυχίες για το αν πιθανοί κίνδυνοι, που ενδέχεται να σχετίζονται με το υψηλό κόστος που απαιτείται για τη εξευρεύνησή του, με τον έντονο ανταγωνισμό που θα προκύψει για την κυριαρχία στο διάστημα κ.ά., είναι, τελικά, μεγαλύτεροι από ό,τι έχουμε υπολογίσει.
Ο εκπαιδευτικός οδηγός Εξερεύνηση του Διαστήματος ενσωματώνει πληροφορίες και δεδομένα για την πραγματοποίηση μιας αντιλογίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές θα επιχειρηματολογήσουν αναφορικά με τα πλεονεκτήματα/οφέλη και τα μειονεκτήματα/κινδύνους που κρύβει η εξερεύνηση του διαστήματος για την ανθρωπότητα.
Μέσα από τη διερεύνηση του θέματος, την επεξεργασία των επιστημονικών δεδομένων που θα συλλεχθούν και τις συζητήσεις σε ομάδες εργασίας, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν πολλές από τις διαστάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, να
καταστρώσουν επιχειρηματολογία, να συνεργαστούν και να συζητήσουν αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εγχειρήματος και, αξιοποιώντας δεξιότητες επικοινωνίας, να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.
Το υλικό που θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες αυτού του εκπαιδευτικού οδηγού έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση και επιχειρηματολογία μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βρίσκει εφαρμογή σε ενότητες όλων των μαθημάτων του κλάδου των Φυσικών Επιστημών που διδάσκονται οι μαθητές σε αυτήν τη βαθμίδα.

Το εκπαιδευτικό βίντεο που συνοδεύει τον οδηγό «Η εξερεύνηση του διαστήματος» είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε τον Μάκη Βαλσαμή, Φυσικό, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., για τη συνεισφορά του στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό βίντεο για την Εξερεύνηση του Διαστήματος βρίσκεται αναρτημένο στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

α) στην ελληνική εκδοχή https://www.youtube.com/watch?v=ngqZiljntLQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Pw6-nVyDvP9OCxHF9N16ksKjFSKFNFH6HDeHiaNc7hFlCQm6km4jOYoM

β) στην αγγλική εκδοχή https://www.youtube.com/watch?v=neBQ3RbidYA&feature=youtu.be

To the Moon and Beyond: A Brief History Of Space Exploration