25.10.2020. Δημιουργία καναλιού στο Υοu Tube του ΙΡΕΣΕ

Mε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη δημιουργία καναλιού Youtube του ΙΡΕΣΕ με στόχο τηνEras ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο θα έχουν δωρεάν πρόσβαση τα σχολεία, που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΡΕΣΕ. Στο ακόλουθο link https://www.youtube.com/watch?v=zDGuRLaV1qU&t=47s αναρτήθηκε ο εκπαιδευτικός οδηγός για τη Νανοτεχνολογία του ευρωπαΊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ KA2 Odyssey: Oxfrod debates for Youths in Science Education.