10.05.2023. Έκδοση του 2ου Ε-Βοοk του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. «Η Ρητορική του Πολέμου και της Ειρήνης» (ISBN 978-618-85245-2-1)

Το Ινστιτούτο Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευρύνει και να εμβαθύνει το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της ρητορικής και επικοινωνίας στην καθημερινή, κοινωνική, επαγγελματική και πολιτική ζωή, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του δεύτερου ηλεκτρονικού συλλογικού τόμου (E-Book) της σειράς Ρητορική και Επικοινωνία. Ο τόμος φέρει τον τίτλο Η Ρητορική του Πολέμου και της Ειρήνης και αποπειράται να αναλύσει και να ερμηνεύσει δείγματα της ρητορικής που έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά από δημόσια πρόσωπα (ρήτορες, πολιτικούς ηγέτες, διανοητές, λογοτέχνες, φιλοσόφους, πολιτικούς κ.ά.) για να προωθηθούν στις πλατιές μάζες των ανθρώπων αντιλήψεις, στάσεις και συναισθήματα απέναντι στον πόλεμο και στην ειρήνη.

Το βιβλίο αποτελείται από δεκατέσσερα άρθρα στα οποία αναλύονται και ερμηνεύονται δημόσιες ομιλίες και κείμενα σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη. Οι εξεταζόμενες ομιλίες και τα κείμενα προέρχονται από διαφορετικές εποχές και επιστημικά πεδία και δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κεφαλαιώδη αυτά ζητήματα για την ανθρωπότητα και την αειφόρο ανάπτυξή της. Απώτερος στόχος της έκδοσης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. (https://www.rhetoricinstitute. edu.gr/) είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτικής στάσης των αναγνωστών και αναγνωστριών του τόμου απέναντι σε κάθε είδους ρητορική που σχετίζεται με τον πόλεμο και την ειρήνη. Κυρίως, όμως, ευχόμαστε το βιβλίο να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το πώς ο καθένας και καθεμία από εμάς μπορούμε να συμβάλουμε τόσο στην ατομική όσο και στην κοινωνική μας ζωή στην επίλυση συγκρούσεων και στη διάχυση ρητορικών πρακτικών αλλά και ενεργειών που μαρτυρούν την έμπρακτη δέσμευση και κοπιώδη προσπάθειά μας για έναν ειρηνικό κόσμο.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του τόμου και όλες και όλους τους/τις συγγραφείς που συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση αυτής της εκδοτικής προσπάθειας, αφού χάρη στη δική τους αναζήτηση και επιστημονική προσπάθεια απέκτησε υπόσταση το ηλεκτρονικό βιβλίο που προσφέρεται σήμερα στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

FINAL. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. ΙΡΕΣΕ. 2023