01.02. 2022. Συλλογικός Τόμος του ΙΡΕΣΕ «Γυναικείες Φιγούρες της Οθωμανικής Περιόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρητορική του Φύλου και του Αγώνα»

Το Ινστιτούτο Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο «Γυναικείες Φιγούρες της Οθωμανικής Περιόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρητορική του Φύλου και του Αγώνα» (Ε-Book).

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας ή/και των αναπαραστάσεών της κατά την ιστορική περίοδο η οποία αρχίζει, χρονικά, με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και ολοκληρώνεται στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το αφιέρωμα επιδιώκει να αναδείξει: α) τη θέση της γυναίκας στην υπόδουλη κοινωνία της εποχής, β) τον πολύπλευρο ρόλο και δράση της γυναίκας στην επαναστατική περίοδο του 1821 παρά τους κοινωνικούς και πολιτικούς περιορισμούς  που δεχόταν το γυναικείο φύλο και γ) την επιρροή και συνεισφορά της στα δημόσια πράγματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Ευχαριστούμε θερμά  όλες και όλους τις/τους συγγραφείς των άρθρων τα οποία περιλαμβάνονται στον συλλογικό τόμο: Φωτεινή Εγγλέζου, Ελένη Καρασαββίδου, Ιωάννα Αντιπάτη, Χαράλαμπο Ν. Βλαχόπουλο, Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, Βασιλική Αναγνώστου, Αθανασία Δρεβενίτσου, Σταυρούλα Γρουσουζάκου, Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, Ελένη Κωφονικολού & Θεόδωρο Παναγιώτου, Γεώργιο Μπουντούρη & Αικατερίνη Βιλλιώτη καθώς και όλους τους συντελεστές της προσπάθειας.

Ευχόμαστε το αφιέρωμα αυτό να φανεί χρήσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα και να προβληματίσει σχετικά με τον ρόλο των γυναικών και τη ρητορική τους στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι κάθε εποχής. Μπορείτε να κατεβάσετε τον τόμο πατώντας το ακόλουθο link:

ΙΡΕΣΕ. Φ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ