Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Erasmus KA2 με τίτλο: «Oxford Debates for Youths in Science Education»

Mε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ «Odyssey: Oxford debates for Youths in Science Education» / «Oδύσσεια: Οxford debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών». Το τριετές πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξης τεσσάρων ερευνητικών κέντρων με συντονίστρια χώρα την Πολωνία και το Iνστιτούτο Γεωφυσικής της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών […]

Energia Avastuskeskus (Εσθονία)

Από 1/10/2018 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σύμπραξης Εrasmus+ KA2 «Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education» / «Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών»

Ιnstitute of Geophysics Polish Academy of Sciences – Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών

Από 1/10/2018 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σύμπραξης Εrasmus+ KA2 «Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education» / «Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών»

Eναρκτήρια οργανωτική συνάντηση του προγράμματος Oxford Debates for Youths in Science Education

Kαι ξεκινάμε! Το πρόγραμμα Οδύσσεια ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2018. Στις 28 και 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Εκπρόσωποι του Κέντρου για την Προώθηση της Επιστήμης (CPN, Σερβία), του Κέντρου Ενεργειακής Έρευνας (ΕΝΕRGY, Εσθονία), του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) και του Ινστιτούτου Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών […]