Ίδρυμα Λαμπράκη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με κοινωφελή αποστολή που ιδρύθηκε το 1991. Έχει καθιερωθεί ως φορέας δημιουργικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση, προσφέροντας έργο σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως είναι η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και η γενικότερη Ανάπτυξη.

Tο Ίδρυμα Λαμπράκη επιδιώκει να πρωτοπορεί στην καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παράγοντας εκπαιδευτικό και πολιτισμικό υλικό, εκπονώντας μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, επιμορφώνοντας ενήλικες και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα, αναπτύσσοντας ψηφιακές εφαρμογές και εισηγούμενο σύγχρονες προσεγγίσεις στην επιστημονική κοινότητα και στην πολιτεία. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και ερευνητών και παρακολουθεί τις κοινωνικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς ενώσεις και δίκτυα συνεργασίας στην εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.lrf.gr/the_foundation.php