2o Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη σύσταση του νέου Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας, αφού ευχαριστήσουμε τα μέλη μας, που παρευρέθησαν και συμμετείχαν στις καλοκαιρινές αρχαιρεσίες, καθώς και όλα τα μέλη του πρώτου Δ.Σ., τα οποία στήριξαν το Ινστιτούτο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Oι αρχαιρεσίες ανέδειξαν ως μέλη του νέου Δ.Σ. τους:

Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρο                                         

Ιωάννα Μενδρινού, Αντιπρόεδρο

Μαρίλυ Βαρδάκη, Γενική Γραμματέα

Νατάσα Προδρομίδου, Ειδική Γραμματέα

Νικολέττα Ντιούδη, Ταμία

Μάριο Κασσέρη, Μέλος Α΄

Δημήτρη Μάλλη, Μέλος Β΄

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μια γόνιμη και αποδοτική θητεία για την επόμενη τριετία.

 

About the Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE)

The Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies was founded in 2016. It is a scientific society which aims at the promotion and extension of research, study, teaching and practice of Rhetoric and Communication as arts and sciences of “thinking, speaking and acting well”. Within this framework, argumentation is considered the main factor of communication and the more essential “tool” of discourse’s critical analysis at all educational levels (formal, non formal and lifelong education) and in various scientific fields (pedagogy, law, literature, philosophy, history, linguistics, psychology, political sciences, physical sciences, health education, journalism, advertisement, communication, administration, dramatic arts, digital education, economy etc.).

The Institute, though its activity, aims at giving prominence to oral and written Logos and to the power of arguments as necessary factors in the achievement of various communication goals (e.g. persuasion, negotiation, transmission of scientific knowledge, information, leadership, aesthetics etc.). Also, the Institute aims at highlighting, rhetoric and communication skills as essential and necessary factors of effective teaching and learning at all educational levels in various scientific fields, especially as regards the cultivation of creative, critical and logical reasoning.

All the above goals are interwoven with the research and study of all the features of socio-cultural becoming, where rhetoric and communication acts (various forms of communication, strategies, ethical dimension of communication) are manifested by influencing various audiences.

In more, the Institute aims at the formation of modern citizens, who through the freedom of thinking and speech and through dialogue, will participate to the decision making and decision taking regarding issues of their era and to the co-formation of the socio-political becoming by respecting “otherness” and by scathing every form of social, political, religious,ideological fanaticism and other forms of exclusion.

Through the pre-mentioned action the Institute of Rhetorical and Communication Studies aims, also, at the deeper comprehension of the human nature and of the social development as manifested though the production of oral and written discourse and argumentation.

Finally, the Institute aims at the creation of students’ academic, research, professional networks, where the participants will exchange views and experiences regarding rhetoric and communication.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Tο Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)  διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Ινστιτούτου,: διαχειρίζεται τα οικονομικά του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γενική Συνέλευση.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το μήνα, και έκτακτα, όσες φορές θα το συγκαλεί η Πρόεδρος. Συνεδριάζει, επίσης, έκτακτα εάν τρία μέλη του Δ.Σ. το ζητήσουν γραπτά από την Πρόεδρο.

Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας, βάσει της Γενικής Συνέλευσης, διοικείται από τα παρακάτω 7 μέλη:

 1. Πρόεδρος: Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής της Γλώσσας και Ρητορικής
 2. Αντιπρόεδρος: Ελένη Καρασαββίδου, Δρ Παιδαγωγικής
 3. Γεν. Γραμματέας: Μαρίλυ Βαρδάκη, Δρ Παιδαγωγικής
 4. Ειδική Γραμματέας: Ιωάννα Μενδρινού, Δρ Θεατρολογίας
 5. Ταμίας: Νικολέττα Ντιούδη, Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος
 6. Μέλος: Κατερίνα Πάσσα, Eπικοινωνιολόγος, D.E.A. Κοινωνικής Ψυχολογίας
 7. Μέλος: Eυτυχία Ευαγγελίδου, Δρ Ιατρικής (Επικοινωνία και Υγεία)

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Ευγενία Βλάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
 • Νατάσα Προδρομίδου, Εκπαιδευτικός

Εξελεγκτική επί των Οικονομικών Θεμάτων Επιτροπή

 1. Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Δρ Νομικής
 2. Αναστασία Μηνδρινού, Εκπαιδευτικός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο καταστατικό του Ινστιτούτου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα (Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ. αρ. 25/19-1-2017).

Στις  σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο θα έχει την επωνυμία «HELLENIC  INSTITUTE OF RHETORICAL AND COMMUNICATION STUDIES».

TO KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας».

Στις  σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο θα έχει την επωνυμία «HELLENIC  INSTITUT OF RHETORICAL AND COMMUNICATION STUDIES».

Άρθρο 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σωματείου ορίζεται να είναι δεκαετής από την ημέρα της συστατικής του ιδρυτικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που το σωματείο συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη δεκαετία, θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου είναι να συμβάλλει με τη δράση του:

α. Στην  προώθηση και επέκταση της έρευνας, μελέτης, διδασκαλίας και πρακτικής εφαρμογής, γενικά, της Ρητορικής και της Επικοινωνίας, ως επιστημών και τεχνών των «ευ σκέπτεσθαι», «ευ λέγειν» και «ευ πράττειν», ιδίως μέσω της καλλιέργειας της επιχειρηματολογίας ως ζωτικού παράγοντα της επικοινωνίας και ως βασικού ‘εργαλείου’ κριτικής ανάλυσης του λόγου, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Τυπικής, Μη Τυπικής, Δια Βίου) και αναφορικά με ποικίλα επιστημονικά πεδία (παιδαγωγική, νομική, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία, γλωσσολογία, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, δημοσιογραφία, διαφήμιση, επικοινωνία, διοίκηση, θέατρο, καλές τέχνες, πληροφορική, θετικές επιστήμες, οικονομία κ.ά.).

β) Στην ανάδειξη του ανθρώπινου λόγου (γραπτού και προφορικού)   και  της  δύναμης των επιχειρημάτων, ως κύριων παραγόντων για την επίτευξη ποικίλων επικοινωνιακών στόχων (της πειθούς, της διαπραγμάτευσης, της πληροφόρησης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της αισθητικής ανάπτυξης στις τέχνες κ.ά).

γ) Στην επιστημονική ανάδειξη της Ρητορικής και των δεξιοτήτων Επικοινωνίας ως  βασικών και αναγκαίων παραμέτρων της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο της διδακτικής πρακτικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ποικίλων επιστημονικών πεδίων, ειδικά σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια της δημιουργικής, κριτικής και ορθολογικής σκέψης.

δ)  Στην αναζήτηση και μελέτη όλων των εκφάνσεων του κοινωνικο-πολιτισμικού ‘γίγνεσθαι’, όπου εκδηλώνονται η Ρητορική, ως τέχνη, και οι επικοινωνιακές πράξεις (μορφές επικοινωνίας, στρατηγικές, ηθική διάσταση των επικοινωνιακών πράξεων) καθώς και των αποτελεσμάτων τους σε ποικίλα ακροατήρια / αποδέκτες.

ε) Στην καλλιέργεια ελεύθερα σκεπτόμενων και διαλεγόμενων πολιτών, που, ενεργά, θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και τη συν-διαμόρφωση του κοινωνικοπολιτικού ‘γίγνεσθαι’ δείχνοντας σεβασμό στη  διαφορετικότητα των αντιλήψεων και στηλιτεύοντας κάθε μορφή κοινωνικού, πολιτικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού ή άλλου φανατισμού και αποκλεισμού.

στ) Στον εμπλουτισμό της κατανόησης της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνικής εξέλιξης μέσα από τις ρητορικές εκδηλώσεις του γραπτού και προφορικού λόγου και της επιχειρηματολογίας.

ζ) Στη δημιουργία μαθητικών, φοιτητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών, πολιτικών, επαγγελματικών κοινοτήτων/δικτύων, όπου οι μετέχοντες θα ανταλλάσσουν εμπειρίες, απόψεις, δεδομένα σχετικά με τη ρητορική και την επικοινωνία.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το σωματείο είναι ανεξάρτητο από συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, κομματικές τοποθετήσεις και συνδικαλιστικές δράσεις και φοιτητικές οργανώσεις.