Οdyssey: Oxford debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Κι αν επιχειρηματολογούσαμε στην τάξη για θέματα Φυσικών Επιστημών;

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών καλούνται να απαντήσουν στα ίδια κρίσιμα ερωτήματα:

-Πώς θα ενισχυθεί το επίπεδο επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών;

-Πώς θα ενδυναμωθεί η συλλογιστική τους αναφορικά με  θέματα STEM;

-Πώς θα καλλιεργήσουμε τις ρητορικές δεξιότητες των μαθητών στην επιχειρηματολογία και στον δημόσιο λόγο;

-Πώς θα συμβάλουμε, ως εκπαιδευτικοί, στη διαμόρφωση μελλοντικών επιστημόνων και πολιτών, που θα χρησιμοποιούν τη Γλώσσα με ακρίβεια και δεν θα είναι επιρρεπείς στη ρητορική των “ψεύτικων ειδήσεων”;

H χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA2 ODYSSEY (Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών) επιδιώκει να αναπτύξει τις επιχειρηματολογικές δεξιότητες μαθητών ηλικίας 13-19 ετών και να ενδυναμώσει το ενδιαφέρον τους σε θέματα STEM, διοργανώνοντας αγώνες αντιλογίας σε θέματα Φυσικών Επιστημών.

Η ρητορική παιδεία υποστηρίζει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Η ρητορική παιδεία έχει επιστημικό χαρακτήρα: ενθαρρύνει τη  χρήση ποικίλων πηγών γνώσης από τους μαθητές. Η ρητορική παιδεία δίνει έμφαση στην εξακρίβωση της αξιοπιστίας των πηγών. Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της πολιτικής παιδείας και κατ’ επέκταση της αποδοχής της διαφορετικότητας και της ενδυνάμωσης των δημοκρατικών αξιών.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μαζί με τους μαθητές σας στο πρόγραμμα Οdyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education, που θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020!

Γιατί να συμμετέχεις με τους μαθητές σου στο πρόγραμμα Odyssey;

  • Για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών από επιστήμονες και εκπαιδευτές debates.
  • Για τη λήψη εκπαιδευτικού υλικού: θέματα αγώνων αντιλογίας/debates, τα οποία βασίζονται σε ερευνητικές πηγές, σχέδια μαθημάτων και συμβουλές.
  • Για τη χαρά της συμμετοχής σε διασχολικούς αγώνες αντιλογίας σε θέματα Φυσικών Επιστημών.
  • Για να κερδίσετε δώρα με τους μαθητές σου!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φωτεινή Εγγλέζου

Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών

Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

irese.rhetoric@gmail.com      6938 733766

https://www.rhetoricinstitute.edu.gr

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Ινστιτούτο Γεωφυσικής, Πολωνική Ακαδημία Επιστημών (IGF)

Iνστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης, Σερβία (CPN)

Kέντρο για την Ανακάλυψη Ενέργειας, Εσθονία (Energia, Avastuskeskus)