25.10.2020. Δημιουργία καναλιού στο Υοu Tube του ΙΡΕΣΕ

Mε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη δημιουργία καναλιού Youtube του ΙΡΕΣΕ με στόχο τηνEras ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο θα έχουν δωρεάν πρόσβαση τα σχολεία, που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΡΕΣΕ. Στο ακόλουθο link https://www.youtube.com/watch?v=zDGuRLaV1qU&t=47s αναρτήθηκε ο εκπαιδευτικός οδηγός για τη Νανοτεχνολογία του ευρωπαΊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ KA2 Odyssey: Oxfrod debates for Youths in Science Education.

13.10.2020. Εκπροσώπηση του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. στην Κριτική Επιτροπή του 1ου Πανιταλικού Πρωταθλήματος Αγώνων Αντιλογίας Νέων (Campionato Italiano Giovanile di Debate)

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του 1ου Πανιταλικού Πρωταθλήματος Αγώνων Αντιλογίας Νέων (Campionato Italiano Giovanile di Debate), το οποίο διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Debate Ιταλίας (Società Nazionale Debate Italia). H εναρκτήρια τελετή του πρωταθλήματος θα γίνει το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://campionatoitalianodebate.it/

Συνεργασία του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. με τη Società Nazionale Debate Italia / Eθνική ΄Ενωση Αγώνων Αντιλογίας της Ιταλίας

Ο φορέας Εθνική Ένωση Αγώνων Αντιλογίας Ιταλίας/ Società Nazionale Debate Italia δημιουργήθηκε στις 28 Mαρτίου 2019 στο πλαίσιο της  της διοργάνωσης των Εθνικών Ολυμπιακών Αγώνων Αντιλογίας στην πόλη Bagni του Τίβολι της Ιταλίας (26-29 Μαρτίου 2019). Στόχος της είναι η ανάπτυξη και η διάχυση των αγώνων αντιλογίας ως μέσο καλλιέργειας της πολιτειότητας των νέων. Διασυνδέεται με το Δίκτυο «We Debate» και το υπουργικό πρόγραμμα της Ιταλίας «Αγώνες Αντιλογίας Ιταλίας» /  Debate Italia.

19.10.2020. «Αγώνες αντιλογίας Οdyssey στην εκπαίδευση STEM: “Eνεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας”»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, διοργανώνει δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων  επιμορφωτικό  webinar σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε).

αρχείο λήψης

Το σεμινάριο έχει θέμα:
 «Αγώνες αντιλογίας Οdyssey στην εκπαίδευση STEM: “Eνεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας”»
Το  Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 17:00 έως 19: 30.
Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 “Odyssey: Οxford Debates for Youths in Science Education / Odyssey: Αγώνες Αντιλογίας για Νέους στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών”
 (Νο 2018-1-PL01-KA201-050823) και θα πραγματοποιηθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας Webex.
Το link θα σας αποσταλεί την προηγουμένη του σεμιναρίου στο email που έχετε δηλώσει στην φόρμα εγγραφής σας.
To πρόγραμμα Odyssey αποτελεί στρατηγική σύμπραξη μεταξύ τεσσάρων ερευνητικών κέντρων: της Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Σερβίας (Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης), Εσθονίας (Κέντρο Ενέργειας) και Πολωνίας (Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών), με συντονίστρια χώρα την Πολωνία.
Το πρόγραμμα μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των γνώσεων των μαθητών σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα STEM, με περιβαλλοντικές, ηθικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις, μέσα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες αντιλογίας (debates) και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη μητρική γλώσσα, στην επιχειρηματολογία και στον δημόσιο λόγο.
Σκοπός του επιμορφωτικού webinar είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν το πρόγραμμα Odyssey μέσα από την παρουσίαση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος: (α) Mεθοδολογικός Οδηγός 03 για την εφαρμογή των Oxford Debates στη σχολική πρακτική της εκπαίδευσης STEM,  β) Μεθοδολογικός Οδηγός 04 ΟDYSSEY-Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και να εξοικειωθούν με τις αρχές διεξαγωγής ενός αγώνα αντιλογίας Odyssey στη σχολική τάξη.
  Έναυσμα για τη βιωματική ανταλλαγή επιχειρημάτων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δώσει η παρουσίαση ενός από τα εξεταζόμενα επιστημονικά θέματα του εκπαιδευτικού οδηγού 08 με τίτλο: «Ενεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανέωσιμες μορφές ενέργειας», o οποίος θα αποσταλεί στο e-mail των συμμετεχόντων δύο ημέρες πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Στο πλαίσιο τoυ εκπαιδευτικού οδηγού γίνεται σαφές ότι η χρήση και το κόστος της ενέργειας επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων αλλά και ότι από τη χρήση της ενέργειας προκύπτουν  θέματα, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή και η κλιματική αλλαγή. Επίσης, θίγεται ότι οι οικονομίες των κρατών, παγκοσμίως, χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ορυκτά καύσιμα) σε υψηλό ποσοστό. Παρόλα αυτά, η εξάρτηση από την εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, λόγω των διαρκώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, θέτει, επιτακτικά, την ανάγκη αξιοποίησης άλλων μορφών ενέργειας. Οι σύγχρονες κοινωνίες αναζητούν λύσεις στο ενεργειακό ζήτημα, οι οποίες, αφενός, καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού και, αφετέρου, είναι βιώσιμες και ασφαλείς για το περιβάλλον.
Στο τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα κληθούν ανά ομάδες να αποφασίσουν, αν η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ή των ανανεώσιμων πηγών μπορεί, εντέλει, να καλύψει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, όπως στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την αειφορία και βιωσιμότητα της Γης και στους περιβαλλοντικούς κινδύνους που απορρέουν, διατυπώντας τα αντίστοιχα επιχειρήματα υπέρ ή κατά σε κάθε περίπτωση, μετά τη διερεύνηση και μελέτη του θέματος.
Υποβολή αιτήσεων : https://forms.gle/w8NJUdAFqD82LLuXA  μέχρι την Δευτέρα 19/10/20
Ώρα 14.00
Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://odyssey.igf.edu.pl/?fbclid=IwAR1GRkRXsZStRNjIuSl4N6Z9CUr9rAtbJdpqss-7VSd0ZiKm2QlMeBx6ojU
Εισηγήτριες:
Παναγιώτα Αργύρη, Μαθηματικός, Μ.Sc., M.Ed., μέλος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Φωτεινή Εγγλέζου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
17.00 : Χαιρετισμοί
17.10 – 17.20: Παρουσίαση των προγράμματος Odyssey. Στόχοι και επιδιώξεις αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM
17.20 – 17.35: Παρουσίαση του μοντέλου αντιλογίας Odyssey στην τάξη. Αρχικά ευρήματα από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
17.35 – 17.45: Βασικές αρχές για τη δημιουργία επιστημονικών επιχειρημάτων.
17.45 – 18.00: Παρουσίαση του εκπαιδευτικού οδηγού «Ενεργειακό Ζήτημα: Πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας»
18.00-18.15: Προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά του θέματος αντιλογίας
18.15 – 19.00: Βιωματική συμμετοχή σε on-line αγώνες αντιλογίας
19.00- 19.15: Ερωτήσεις-Συζήτηση-Συμπεράσματα

6.10.2020. Έγκριση προγράμματος ρητορικής για μαθητές Π.Ε. και διοργάνωση Φεστιβάλ Ρητορικής «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…»

Με μεγάλη χαρά λάβαμε την με αρ. πρωτ. Φ.14/ΣΔ/92985/ΦΔ/134074/Δ1 έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή του προγράμματος «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…» και τη διεξαγωγή Φεστιβάλ Ρητορικής για τους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021..
Και αφού ο ρήτορας προσαρμόζεται κάθε φορά στη ρητορική περίσταση, και εμείς θα προσαρμοστούμε στις προκλήσεις των καιρών και θα καλλιεργήσουμε την digital ρητορική μας, εφόσον είναι αναγκαίο. Όπου υπάρχει όραμα, δεν νυχτώνει ποτέ! Όπου υπάρχει Λόγος, υπάρχει έκφραση και δημιουργία!

Eγγλέζου, Φ. 2013β. Αγώνες αντιλογίας (debate) και επιχειρηματολογία στη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας (2013), στα πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ (Κόρινθος, 23-4 Νοεμβρίου 2013) με τίτλο «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις». Τόμος 1, σσ. 114-124.

Περίληψη
H παρούσα εισήγηση στοχεύει στην ανάδειξη των αγώνων αντιλογίας στο πλαίσιο
αναζήτησης αποτελεσματικών μέσων διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της
γλώσσας. Γίνεται λόγος για βελτίωση των προφορικών και γραπτών ικανοτήτων
οργάνωσης και χρήσης της γλώσσας. Χάρη στην αντιλογία οι μαθητές ασκούνται
στην ενεργητική ακρόαση και κατανόηση της αντίθετης άποψης, καλλιεργούν τον
ορθολογισμό, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση. Ως ‘προθάλαμος’ κριτικού
προβληματισμού και νοηματοδότησης της πραγματικότητας, οι αγώνες αντιλογίας
συντελούν στη διαμόρφωση κοινωνικοπολιτιστικών στάσεων, ενώ σφυρηλατούν τη
διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων, δημοκρατικών πολιτών. Η επίτευξη των
παραπάνω στόχων προϋποθέτει τη λειτουργική ενεργοποίηση των
γραμματικοσυντακτικών, σημασιολογικών και επικοινωνιακών δομών της γλώσσας
μέσα από διαλογικές διαδράσεις με κλιμακωτό βαθμό δυσκολίας ανάλογα με τις
αναπτυξιακές δυνατότητες των μαθητών.

Φωτεινή Εγγλέζου. Αντιλογία και επιχειρηματολογία final

20.8.2020. Παρουσίαση των on-line debates ‘Οdyssey’ σε διεθνές στρογγυλό τραπέζι ρητορικής

Στις 20.8.2020 στις 18.00 μ.μ. θα γίνει παρουσίαση της on-line διεξαγωγής των αγώνων αντιλογίας Odyssey, ως καλής πρακτικής γραμματισμού και προώθησης της ρητορικής παιδείας, σε διεθνές στρογγυλό τραπέζι. Η εκδήλωση με τίτλο «H έκφραση της ρητορικής on-line: Μια συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι/Delivering rhetoric on-line: A roundtable discussion» διοργανώνεται από τη Διεθνή Εταιρεία των οn-line Εκπαιδευτικών (Global Society of on-line Litearcy Educators) και το Διεθνές Εργαστήριο Ρητορικής (International Rhetoric Workshop).

To link της συνάντησης είναι https://us02web.zoom.us/j/85273706365?pwd=QWd2SXJ0amNsejRYYUtyYm9GbFZzZz09

Egglezou, F. (2014). Argumentative literacy and rhetorical citizenship. The case of Genetically Modified Food in the institutional setting of a Greek primary school. In Chr. Kock & L. Villadsen (eds.) Contemporary Rhetorical Citizenship (pp. 183-204). Amsterdam: Leiden University Press.

Introduction

Ever since antiquity, rhetoric, as bipolar thinking and arguing upon every issue, has been interwoven with the instillation of virtues such as reflection, reasoning, awareness of the civil identity and of the sense of common good. In our era, characterized by rapid social and economic changes at both the polis and the cosmopolis levels, such an effort becomes essential for the formation of a more reasonable and humanistic social reality. Therefore, teaching rhetorical argumentation, even in the earliest stages of education, becomes one of the most powerful tools for the attainment of such a goal through the development of multi-level literacies and the concomitant construction of individual and social identities.

litearcy and citizenship egglezou

Papadopoulou, Sm. & Egglezou, F. (2010). Meta-cognitive and meta-linguistic awareness of students’ knowledge on argumentation in defining the terms “argument” and “counterargument”, US-China Foreign Language, 8(7), pp. 1-12

Abstract: Definition of the words “argument” and “counterargument” in a case study research with 91 Greek students of 5th and 6th grade present children’s prior knowledge on argumentation and persuasive writing. This study is a part of broader research concerning teaching experimental strategies of an intervention program in Greek public schools with teaching and learning persuasive language, and meaning making in a writing class. The authors discuss the results of this study in evaluation of a questionnaire’s data. The data confirm the existence of cognitive, meta-cognitive and meta-linguistic limitations in their intervention: Children’s pre-existing understanding of concepts and terms, such as “argument”, “counterargument”, “fallacy”, etc., is limited, if not absent. Findings on students’ limited declarative knowledge in defining what an “argument” or a “counterargument” is, indicate the need of a systematic and effective integration of arguments and especially this of counterarguments, as procedural knowledge in teaching argumentative writing with children at the age of 10-12 years.

Key words: definition; argument; counterargument; teaching; writing

foreign language

Papadopoulou, Sm. & Egglezou, F. (2013). Teaching for thinking and rhetoric: The contribution of rhetoric to the argumentative writinng of students in a Greek elementary school. In H. Van Belle, P. Gillaerts, B. Van Gorp, D. Van de Mieroop and K. Rutten Verbal and Visual Rhetoric in a Media World (pp. 176-183). Amsterdam: Leiden University Press

Introduction

An optimum medium for developing abilities such as critical thinking and analysis of an argumentative text down to its components, is the early and systematic training of students in argumentative writing within a school context. An effective way of reaching this goal could be to expose the students to interactive pactives conducive to writing as a social act- able to «address self in society and social relation to self» (Shor, 1987, p. 95). Rhetorical pedagogy is closely related to this effort (freeley and Steinberg, 2009, p.3; Johnson, 1996, p. 46; Strnberg & Spear-Swerling, 1996, pp. 66-8).

 

teaching for thinking and rhetoric