Πρόγραμμα Συνεδρίου «Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της ρητορικής παιδείας»

 

https://www.dropbox.com/s/cwowktxgx4ahbfz/PROGRAMMA_SYNEDRIOU_RHTORIKIS_4_2.pdf?dl=0