04.04.2021. Έκδοση πνευματικού προϊόντος 010 «Οdyssey. Καλές πρακτικές του Oxford Debate ως εκπαιδευτικού εργαλείου στην εκπαίδευση STEM»

2.Οdyssey, Kαλές πρακτικές στη χρήση του Oxford debate ως μεθοδολογικού εργαλείου στην εκπαίδευση STEM

To Iνστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) έχει τη χαρά να ανακοινώσει την έκδοση του τελικού οδηγού του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ KA2 Odyssey: Καλές πρακτικές στη χρήση του Oxford debate ως εκπαιδευτικού εργαλείου στην εκπαίδευση STEM, η οποία μας γεμίζει χαρά. Με αυτό το πνευματικό προϊόν ολοκληρώνεται ένα μεγάλο ταξίδι γνώσης και εμπειρίας σχετικά με την αξία της επιχειρηματολογίας στον χώρο των Φυσικών Επιστημών.

Στα τέλη του 2018, η διεθνής συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ODYSSEY: Oxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, Erasmus+ KA2), αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος σε τέσσερις χώρες. Στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί, ώστε να συμμετέχουν σε αγώνες αντιλογίας και να βελτιώσουν τις ρητορικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν την κατανόηση και να καλλιεργήσουν τις γνώσεις στον χώρο της εκπαίδευσης STEM, να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν επιστημονικά επιχειρήματα αλλά και τη φύση της επιστήμης ως επιχειρηματολογικής.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων στρατηγικών εταίρων-φορέων, και κυρίως, όλων των σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και επιστημόνων που ενεπλάκησαν σε αυτό και εφάρμοσαν τα πνευματικά του προϊόντα. Οι περισσότερες δράσεις πραγματοποιήθηκαν παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

To συγκεκριμένο πνευματικό προϊόν δίνει λεπτομερή περιγραφή των προφίλ των στρατηγικών εταίρων που συνέθεσαν τη σύμπραξη του προγράμματος ODYSSEYΕπίσης, παρουσιάζονται τα σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών υλικών του προ-γράμματος και οι φορείς αγώνων αντιλογίας που συνεισέφεραν σημαντικά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας στη διδακτική πράξη. Τέλος, αναδεικνύει τις κυριότερες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία και Σερβία.

Ένα διακριτό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ανάλυση των ομαδικά εστιασμένων συνεντεύξεων (focus group inter-views) που διεξήχθησαν με τους εκπαιδευτικούς των τεσσάρων χωρών, οι οποίοι/ες μαζί με τους/τις μαθητές/τριές τους εφάρμοσαν πιλοτικά τα πνευματικά προϊόντα του προγράμματος. Oι συζητήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις προσδοκίες, τις κύριες προκλήσεις που αντιμετώπισαν, τη βιωσιμότητα και χρησιμότητα των αγώνων αντιλογίας τύπου Oxford στην εκπαίδευση STEM- δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι προσδοκίες τους από το πρόγραμμα καλύφθηκαν και μάλιστα, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπερκαλύφθηκαν.

Οι φιλοδοξίες του προγράμματος ODYSSEY ξεπερνούν τα σύνορα των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Για τη διάχυση της πλούσιας εμπειρίας -που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του στην Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία και Σερβία- σε περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς της Ισπανίας, Μάλτας, Τσεχίας, Ιταλίας και Βόρειας Μακεδονίας να αξιολογήσουν τους 19 εκπαιδευτικούς οδηγούς που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος από την οπτική των δικών τους εκπαιδευτικών συστημάτων.Η επαγγελματική ανάλυση των συναδέλφων προσέδωσε μία ευρύτερη θεώρηση των αποτελεσμάτων των δυόμισι χρόνων της ενδιαφέρουσας εκπαιδευτικής περιπέτειας που χάρισε το πρόγραμμα. Η θεώρηση του προγράμματος από τη δική τους σκοπιά διευκόλυνε την ακόμα περισσότερο αξιόπιστη αποτίμηση του δυναμικού της ιδέας και των αποτελεσμάτων του προγράμματος Οdyssey στο σύνολό του.

Συγγραφείς του τόμου: Agata Goździk, Foteini Englezou, Ivan Umeljić, Maarja Joe, Marija Meršnik, Maria Teresa De Rosa Palmini, Nevena Buđevac

Η Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus Odyssey στην Ελλάδα, Φωτεινή Εγγλέζου