12-11-2018: Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας: Επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Π.Ε. Α΄και Δ΄Αθήνας

 

Α.Υ. – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δεξιότητες Παιδαγωγικής Επικοινωνίας IΡΕΣΕ ΕΓΓΛΕΖΟΥ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, από τις 17.00 έως τις 20.00 (ώρα προσέλευσης: 16:45),  στο  11ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου (Ελ. Βενιζέλου 14, Αγ. Δημήτριος- στάση Μετρό Αγ. Δημητρίου, χάρτης ) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ και Α΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργανώνουν επιμορφωτικό εργαστήριο με τίτλο: « Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας».

Περιγραφή εργαστηρίου:

Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλες επικοινωνιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαφωνίες με συναδέλφους, επιπλήξεις από γονείς, συγκρούσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή σχολική ζωή επηρεάζοντας την επαγγελματική απόδοση και την προσωπική μας ηρεμία. Επομένως, στόχος του εργαστηρίου είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές αρχές και χρήσιμες επικοινωνιακές πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την παρουσίαση βασικών στοιχείων  επικοινωνιακής θεωρίας, επιχειρείται η βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσα από την αξιοποίηση τεχνικών του Θεάτρου Forum.

Συντονίστριες του εργαστηρίου:

α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά-YΠΠΕΘ. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική Γραμματέας του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

Το εργαστήριο απευθύνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλους τις/τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Π.Ε. Α΄ και Δ΄ Αθήνας.