9-10 Φεβρουαρίου 2019: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη. Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της Ρητορικής Παιδείας

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ σε συνεργασία με το ΙΡΕΣΕ

Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη. Αναζητώντας Σύγχρονες Μορφές της Ρητορικής Παιδείας

Ο λόγος, ως σκέψη και ομιλία, είναι ο θεμέλιος λίθος της εκπαίδευσης. Επομένως, η εκπαίδευση στην  τέχνη του λόγου, προφορικού και γραπτού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής διδακτικής πράξης μέσα από την οποία διαμορφώνεται τόσο η πνευματική όσο και η κοινωνική ζωή των μαθητών. Πώς, ωστόσο, διδάσκεται η τέχνη του λόγου στη σύγχρονη εκπαίδευση;  Πώς βοηθάμε τους μαθητές να γίνουν επαρκείς στοχαστές, ομιλητές, αναγνώστες, συγγραφείς  σε διάφορα περικείμενα;

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα επιδιώκει να δώσει η διοργάνωση του Συνεδρίου Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας τις Σύγχρονες Μορφές της Ρητορικής Παιδείας. Το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις  9-10 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια «Saint Paul-Δελασάλ» σε συνεργασία με το ΙΡΕΣΕ με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων  στην Ελλάδα.

Η ρητορική παιδεία ενυπάρχει φυσικά και αναγκαία σε κάθε διδακτική δράση που έχει ως στόχο να  ενημερώσει, να πείσει, να εμπνεύσει ένα ακροατήριο. Διαμορφώνει το “ήθος”, το “λόγο” και το “πάθος” τόσο του πομπού όσο και των αποδεκτών του λόγου. Καλλιεργεί τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών σε ποικίλα διαπροσωπικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ασκεί τους μαθητές στην αναζήτηση, εύρεση και εύγλωττη διατύπωση της νέας και πρωτότυπης ιδέας, του κατάλληλου συλλογισμού, του πειστικού επιχειρήματος. Συμβάλλει στην αναζήτηση, εύρεση και μετάδοση της γνώσης και στην καλλιέργεια της φαντασίας. Επιπλέον, η τέχνη του λόγου σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρφωση ενεργών, δημιουργικών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

Αδιαμφισβήτητα, η ρητορική παιδεία αναπτύσσεται και εξελίσσεται μαζί με την εκπαίδευση στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Εκτός από τα κλασικά διδάγματα της ρητορικής τέχνης των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων ρητόρων-παιδαγωγών, η εκπαίδευση του 21ου αιώνα έχει μεταπλάσει και ενσωματώσει την τέχνη του λόγου σε ποικίλες εκφάνσεις της. Έτσι, δεν θα ήταν υπερβολή να μιλήσουμε για μια «Νέα Ρητορική», η οποία προορίζεται να καλύψει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των σύγχρονων μαθητών.

Για το λόγο αυτό,  στόχος του συνεδρίου Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας τις Σύγχρονες Μορφές της Ρητορικής Παιδείας  είναι να αναζητήσει τις σύγχρονες και καινοτόμες μορφές τις οποίες  μπορεί να λάβει η ρητορική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση και να τις αναδείξει ως καλές πρακτικές.

Το πεδίο αναζήτησης της χρήσης και διδασκαλίας του λόγου είναι ευρύ: από την άσκηση στην τέχνη του λόγου στα γλωσσικά μαθήματα στη χρήση του λόγου στο πλαίσιο των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, από τη ρητορική της πειθούς του επιχειρήματος στη ρητορική της λογοτεχνίας και τη ρητορική του Θεάτρου, από τη  ρητορική της εικόνας στη ρητορική της τέχνης, από τη ρητορική της δημιουργικής γραφής στην ψηφιακή ρητορική του κυβερνοχώρου.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμψυχωτές ομάδων άτυπης εκπαίδευσης και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει: α) Προφορικές ανακοινώσεις,β) Θεματικά Συμπόσια,  γ) Εργαστήρια, δ) Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) 

ΘΕΜΑΤΙΚOI ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

 • H καλλιέργεια του προφορικού λόγου στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων
 • Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της γλώσσας
 • Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της ιστορίας
 • Η τέχνη του λόγου και η παραγωγή επιχειρημάτων / επιχειρηματολογίας
 • Αγώνες αντιλογίας
 • Αυθόρμητος Λόγος
 • Εκφραστική ανάγνωση
 • Δημιουργική Γραφή
 • Η τέχνη του λόγου και οι Φυσικές Επιστήμες / Μαθηματικά
 • Η τέχνη του λόγου και ψηφιακός γραμματισμός
 • Η τέχνη του λόγου και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών
 • Η ρητορική της εικόνας
 • Η ρητορική στην τέχνη
 • Ρητορική και φιλοσοφία
 • Ρητορική και διαφήμιση
 • Προγυμνάσματα
 • Θέατρο και τέχνη του λόγου
 • Η ρητορική της λογοτεχνίας
 • Σχηματικός λόγος
 • Τέχνη του λόγου και επικοινωνία
 • Τέχνη του λόγου και πολιτισμός
 • Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο
 • Παιδαγωγική επικοινωνία
 • Η τέχνη του λόγου στον διάλογο / η τέχνη του δια-λόγου
 • Η τέχνη του λόγου και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με εισήγηση μπορούν να προτείνουν και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών επιστημονικών αξόνων του Συνεδρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) ή με εργαστήριο θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) έως τις 30 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση irese.rhetoric@gmail.com .