Έγκριση προγράμματος ρητορικής στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

Mε μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) για την έγκριση (υπ’ αριθμ.57518/ 31.07.2018) της εθελοντικής εφαρμογής του Προγράμματος Ηγεσίας για Νέους (Youth Leadership Program) από το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό Επικοινωνίας και Ηγεσίας Toastmasters International .
Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει οχτώ εβδομάδες. Συντονίστρια του προγράμματος θα είναι η πρόεδρος του ΙΡΕΣΕ, Φ. Εγγλέζου σε συνεργασία με μέλη του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών και των Toastmasters International.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προκλητική και ενδιαφέρουσα διδακτική και μαθησιακή εμπειρία. Στόχος του προγράμματος θα είναι πέρα από την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και ηγετικών δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση των φωνών των νέων μαθητών χάρη στη χρήση του Λόγου.