10-2-2018: Ημερίδα «Η ρητορική της ένταξης των προσφύγων» για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Ιωάννινα

Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Ημερίδα – Εργαστήριο με τίτλο: «Η ρητορική της ένταξης των προσφύγων», για εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου. Η Ημερίδα διοργανώνεται από την ΠΕΕΚΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). Η επιμορφωτική δράση απευθύνθηκε σε 40 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν προβληματισμούς για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση και τα γλωσσικά επικοινωνιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους μαθητές-πρόσφυγες.Επίσης, συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου που μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στο θέμα της ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό σχολείο.Η δράση  πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στο Κάστρο Ιωαννίνων.