Προκήρυξη Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018

Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης:
«Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… στη Νοηματική Ανάγνωση και στον Αυθόρμητο Λόγο»

Εθνική Βιβλιοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018
Οι Διευθύνσεις Π.Ε. Δ’, Β’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργανώνουν Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα:
«Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… στη Νοηματική Ανάγνωση και στον Αυθόρμητο Λόγο»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατά τις ώρες 11:00 – 16:00. Στο Φεστιβάλ καλούνται μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού, από όλα τα δημοτικά σχολεία των παραπάνω Διευθύνσεων να λάβουν μέρος στη νοηματική ανάγνωση ή στον αυθόρμητο λόγο.
Το Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης προκύπτει ως συνέχεια του τριήμερου βιωματικού σεμιναρίου που διοργάνωσαν και οι τρεις Δ/νσεις σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) τον Νοέμβριο του 2017. Στόχος του είναι η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών χάρη στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου μέσα από την νοηματική και ερμηνευτική ανάγνωση κειμένων, τη σαφή και ζωντανή έκφραση ιδεών και την ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας. Πρόκειται για δεξιότητες ζωής που προϋποθέτουν την εξοικείωση με την έκθεση σε ανοιχτό ακροατήριο και την καλλιέργεια της κριτικής και αποκλίνουσας σκέψης. Ταυτόχρονα, πρόκειται για βασικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε ενεργό πολίτη. Στην ηλικία αυτή ο αυθορμητισμός των παιδιών αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφού η ζωντάνια, η φρεσκάδα και η φαντασία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδικού λόγου, ο οποίος μέσω του Φεστιβάλ μπορεί να ασκηθεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τα προγράμματα αναλυτικών σπουδών.
Με αφορμή την εκφραστική ανάγνωση και την εκφορά αυθόρμητου λόγου αναφορικά με ένα απλό θέμα, το οποίο θα προέρχεται από την καθημερινή τους ζωή και εμπειρία, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία, ανάμεσα στα άλλα, να ανανεώσουν τη σχέση τους με το γλωσσικό μάθημα, να νοηματοδοτήσουν τη σχολική πρακτική της ανάγνωσης, να καλλιεργήσουν την πρακτική της φιλαναγνωσίας και ταυτόχρονα να ασκηθούν στην οργάνωση του λόγου και στην κατανόηση της αξίας του (ως σκέψης και ομιλίας) σε όλους τους τομείς της ζωής.
Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους (ονοματεπώνυμο και τάξη) για τις κατηγορίες:
α) νοηματική ανάγνωση (κείμενα από τα Ανθολόγια της Γ΄& Δ΄ και Ε΄& ΣΤ΄ ή αποσπάσματα λογοτεχνικών βιβλίων) και
β) αυθόρμητο λόγο για κάποιο θέμα (π.χ. θάλασσα, ήλιος, κολύμπι, καλοκαίρι, παιχνίδι, διακοπές, κ.ά.)
μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKqKzspM5odpAQmz…/viewform

Όροι Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης έχουν όλοι οι μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού, όλων των Δημοτικών σχολείων των Διευθύνσεων Π.Ε. Δ΄ και Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
2. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε μία μόνο από τις δύο κατηγορίες, «Νοηματική Ανάγνωσή» ή «Αυθόρμητος λόγος».
3. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά κατηγορία και ανά τάξη για κάθε σχολείο ορίζεται έως 2 μαθητές. Έτσι ο μέγιστος δυνατός αριθμός μαθητών για κάθε σχολείο δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 12 μαθητές (έως 4 μαθητές Δ΄ Δημοτικού, έως 4 μαθητές Ε΄ Δημοτικού, έως 4 μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού – ο αριθμός κατανέμεται ισάριθμα σε κάθε κατηγορία).
4. Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στην κατηγορία του «Αυθόρμητου Λόγου» θα χρειαστεί να προσχεδιάσουν μία σύντομη αυθόρμητη ομιλία συνολικής διάρκειας 1 1/2- 2 λεπτών και να μιλήσουν πάνω σε ένα θέμα σχετικό με τις Θεματικές Ενότητες που διδάσκονται οι μαθητές στα Σχολικά Εγχειρίδια της Γλώσσας Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού αντίστοιχα (π.χ. οικογένεια, τεχνολογία, περιβάλλον, βιβλιοθήκες, κλπ.). Εξαιρούνται οι Θεματικές Ενότητες που σχετίζονται με επετειακά αφιερώματα. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί κατάλογος ενδεικτικών θεμάτων.
5. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στην κατηγορία της «Νοηματικής Ανάγνωσης» θα διαβάσουν ένα σύντομο κείμενο της αρεσκείας τους που δεν θα ξεπερνά τις 10 – 12 σειρές (απόσπασμα από λογοτεχνικό, θεατρικό , ποιητικό κείμενο κτλ.) ή σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τη χρονική διάρκεια των τριών λεπτών (3΄).
6. Η επιλογή των θεμάτων στην κατηγορία του «Αυθόρμητου Λόγου» θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί δημόσια κατά την έναρξη του Φεστιβάλ την ημέρα διεξαγωγής του με βάση την ενδεικτική θεματολογία που θα έχει αποσταλεί στους συμμετέχοντες.
7. Όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τους θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.
8. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς.
Οι  Υπεύθυνες  Πολιτιστικών Θεμάτων:

Κατσούφη Ελένη (Β΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας)

Κουράκη, Χρύσα (Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

Σταυρούλα (Λώρα) Πετροπούλου (Δ΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας)