18.02.2022. Προπαρασκευαστικό επιμορφωτικό σεμινάριο για το 4ο Φεστιβάλ Ρητορικής Π.Ε. με τίτλο «Ο λόγος για τη μουσική… Η μουσική του λόγου»

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17.00-20.00 μ.μ. συνδιοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο ρητορικής από τις υπεύθυνες πολιτιστικών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Β΄, Γ΄και Δ΄Αθήνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ). Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η γνωριμία, περαιτέρω εξοικείωση και πρακτική σε παιχνίδια ρητορικής τέχνης για όσες και όσους εκπαιδευτικούς θα συμμετέχουν με τους μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού στο 4ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ. Ο Λόγος για τη Μουσική… Η Μουσική του Λόγου». Μέσα από την μεγαλόφωνη ανάγνωση κειμένων με θέμα τη μουσική, τίτλους τραγουδιών και πινάκων ζωγραφικής, ήχους, τραγούδια και ανταλλαγή επιχειρημάτων, σκεφτήκαμε, μιλήσαμε, εκφραστήκαμε και μοιραστήκαμε τρεις ώρες λόγου και μελωδίας.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, πρόεδρος του ΙΡΕΣΕ.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο