23.02.2022. Πρόσκληση σε ομιλία με θέμα «Ο δημόσιος λόγος ως δεξιότητα ζωής» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση_ΕΓΓΛΕΖΟΥ

αφίσα

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΡΕΣΕ με το Εργαστήριο Γλωσσοογίας (ΕργΓΛΩ) του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 18.00-19.30 διαδικτυακή (μέσω MS Teams) ομιλία της εκπαιδευτικού, Προέδρου του ΙΡΕΣΕ και Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά, κ. Φωτεινής Εγγλέζου με θέμα: «Καλλιεργώντας τον Δημόσιο Λόγο ως Δεξιότητα  Ζωής».

Περίληψη Ομιλίας: Η καλλιέργεια του δημόσιου λόγου ως δεξιότητα ζωής συνδέεται με ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη. Οι δημόσιοι ομιλητές θεωρούνται αποτελεσματικότεροι στην επικοινωνία, ενώ έχουν περισσότερες πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας και συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας ως ενεργοί δρώντες. Ωστόσο, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένας δημόσιος ομιλητής, ώστε να μεταδώσει το επιθυμητό μήνυμα στο εκάστοτε ακροατήριο; Ποιες παράμετροι επηρεάζουν την αποτελεσματική κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων του; Ποιοι επικοινωνιακοί κώδικες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και λήψη τους; Στόχος της παρουσίασης είναι να θέσει αντίστοιχα ερωτήματα και να δώσει απαντήσεις σε πολλά περισσότερα σε μια προσπάθεια εξοικείωσης και πληρέστερης αντίληψης της αξίας του δημόσιου λόγου στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η διασύνδεση της δημόσιας ομιλίας με κλασικά διδάγματα της ρητορικής και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καλλιέργειά της με όρους ήθους, λόγου και πάθους θα ολοκληρώσουν το περίγραμμα ενός ζωτικού και πάντα επίκαιρου θέματος για το άτομο, την εκπαίδευση, την κοινωνία, τη δημοκρατία, τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Το Link για την είσοδό σας είναι το ακόλουθο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0Nef49woF22TpZKBtSqSY6NCybwNJ-wQB-TI3N6uPVs1%40thread.tacv2/1645191530723?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%223be35ab4-e146-4a1c-bc2f-13f68873bf4e%22%7d

Επίσης, μπορείτε να μπείτε πατώντας στο σύνδεσμο (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) που θα δείτε πάνω στη συνημμένη αφίσα του άρθρου.

Θα χαρούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση.