Μαθητικά debates για το 1821. Κάντε τώρα την αίτησή σας για το πρόγραμμα «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας»

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, το Ίδρυμα Λαμπράκη σχεδίασε σε συνεργασία με τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να αναπτύξει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.:Φ.1/ΔΝ/ 56179/171336/Δ7).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η σε βάθος διαπραγμάτευση ιστορικών ερωτημάτων που συνδέονται με τη σχολική αφήγηση- πεδίο συνάντησης της ακαδημαϊκής με τη δημόσια Ιστορία-  για την Επανάσταση του 1821. Το πρόγραμμα προβλέπει υλοποίηση σειράς οργανωμένων  εκπαιδευτικών «Δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας» (debates) σε σχολεία όλης της χώρας, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά ερευνητικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών της ρητορικής στην εκπαίδευση. Αρχικά θα αναπτυχθούν ενδεικτικές δράσεις αντιλογίας από εκπαιδευτικούς και ακολούθως, από μαθητές που θα τις έχουν παρακολουθήσει και θα προετοιμαστούν αναλόγως, ώστε να συμμετάσχουν με τη σειρά τους σε ανάλογες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, το πρόγραμμα αυτό θα συνδεθεί και με το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη – Μεταμορφώσεις της Σχολικής και της Δημόσιας Ιστορίας», που οργανώνει στις 18-19 Φεβρουαρίου του 2021, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα πορίσματα του συνεδρίου θα τροφοδοτήσουν θεματικά το περιεχόμενο των ιστορικών αντιλογιών, ενώ στη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δειγματικές δράσεις ιστορικής αντιλογίας από μαθητές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της ιστορικής- κριτικής σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών.  Μέσω της προσέγγισης ιστορικών κειμένων και πληροφοριών που διακινούνται στο δημόσιο λόγο και στο διαδίκτυο για την Επανάσταση του 1821, οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράζουν συγκροτημένο προφορικό λόγο για την ιστορική και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το πρόγραμμα προάγει τη βιωματική,  ανακαλυπτική μάθηση, τη συγκρότηση ιστορικού επιχειρήματος και τη διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου. Η μεθοδολογία του προγράμματος καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη, τις επιχειρηματολογικές, τις διαλογικές, τις αναλυτικές και συνθετικές, τις επικοινωνιακές και τις ερευνητικές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών, την ικανότητα κριτικής πρόσληψης, χρήσης και δημιουργίας γνώσης και πληροφορίας σε οποιοδήποτε παραδοσιακό ή σύγχρονο μέσο επικοινωνίας (media literacy), τις ικανότητες της στοχοθεσίας, της λήψης απόφασης, της οργάνωσης, της διαχείρισης του χρόνου, της ενεργητικής ακρόασης και του αναστοχασμού.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2020-21 διαδικτυακά. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2021, ώστε στη συνέχεια να λάβουν την απαραίτητη επιμορφωτική και συμβουλευτική υποστήριξη εξ αποστάσεως.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει βάσει της σειράς προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν εντός του Ιανουαρίου. Στις 31 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο, εργαστηριακής φύσης, η συμμετοχή στο οποίο είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του προγράμματος στο σχολείο. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτόνομα, λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες που θα λάβουν στη διάρκεια του σεμιναρίου και το περιεχόμενο που θα βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ την έγκριση του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: https://e-paideia.org/2021/01/08/mathitika-debates-gia-to-1821-kante-tora-tin-aitis/?fbclid=IwAR1MM__flUT-CihZF5NZOnIgtT8na3Uojedjq-fHZAMe7rpYdhX0D-qyH0E