14.1.2021. Παρουσίαση του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. στο Webradio του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Ευχαριστούμε τη Γεωργία Φουντουλάκη, παραγωγό της ραδιοφωνικής εκπομπής Small Paraisos του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (http://webradio.eap.gr/), για την τιμητική πρόσκληση της προέδρου του ΙΡΕΣΕ, Φ. Εγγλέζου, στην εκπομπή της. Θέμα της ευχάριστης συζήτησης  ήταν η δράση του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), γενικότερες δράσεις αναφορικά με την καλλιέργεια της ρητορικής στην Ελλάδα και η διασύνδεση της Κριτικής Παιδαγωγικής με την επιχειρηματολογία και την καλλιέργεια της κριτικής θεώρησης του ρητορικού λόγου σε ποικίλα πεδία ανθρώπινης δράσης. Προχωράμε με λογισμό και μ’ όνειρο!