24.12.2019. Επιστημονικό περιοδικό «Εκπαιδευτικό Πεδίο» (Šolsko polje) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Σλοβενίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Σλοβενίας «Εκπαιδευτικό Πεδίο» (Šolsko polje), Τεύχος ΧΧΧ (5-6), το οποίο είναι αφιερωμένο στην Αγωγή του Πολίτη, την έννοια της Πολιτειότητας και τη Ρητορική Εκπαίδευση σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο (Civics, citizenship and rhetorical education in a rapidly changing world). Η ελεύθερη πρόσβαση στο περιοδικό, που ισόρροπα είναι αφιερωμένο  -μέσα από άρθρα  και από κριτικές βιβλίων- στη ρητορική εκπαίδευση και στον ρόλο της στην καλλιέργεια  της πολιτειότητας των μαθητών αλλά και στην αγωγή του πολίτη, δίνει τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν οι αναγνώστες σε αντίστοιχα θέματα. Συνιστούμε την ανάγνωσή του!

Μπορείτε να διαβάστε το περιοδικό ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Letnik XXX (2019), številka 5-6 ⎜Volume XXX (2019), Number 5-6 : Civic, citizenship and rhetorical education in a rapidly changing world