1.3.2019. Επιμορφωτικό σεμινάριο φιλολόγων Ν. Κορινθίας με θέμα: Οι διττοί λόγοι στην εκπαιδευτική πράξη

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, τους Συνδέσμους Φιλολόγων Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργάνωσαν το σεμινάριο:

«Οι Διττοί Λόγοι στην Εκπαιδευτική Πράξη»: την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στο ΓΕΛ Βέλου Κορινθίας, ώρες 16:00-19:00, για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας.

Εισήγηση: Φωτεινή ΕγγλέζουPh.D. Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο ΕΑΠ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) 

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου ήταν να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με την παιδαγωγική τεχνική των διττών λόγων. Η ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα προϋποθέτει σημαντικές ρητορικές, γλωσσικές, γνωστικές, κριτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, που αναδείχθηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα έγινε αναφορά στη δομή των αγώνων αντιλογίας, τους ρόλους των ομάδων και των παιχτών, στα κριτήρια αξιολόγησης ενός αγώνα αντιλογίας. Επίσης, θέματα, όπως η δόμηση επιχειρημάτων, αντεπιχειρημάτων, επιχειρημάτων ανασκευής, επιχειρημάτων ορισμού και κριτικών ερωτήσεων έθεσαν πεδία προβληματισμού και πρακτικής εξάσκησης, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η εφαρμογή των διττών λόγων στην εκπαιδευτική πράξη.