Εγγλέζου, Φωτεινή (2017). Διδασκαλία της επιχειρηματολογικής πειθούς και ρητορική παιδαγωγική

Διδασκαλία της επιχειρηματολογικής πειθούς και ρητορική παιδαγωγική: ένα παράδειγμα πειραματικής εφαρμογής σε μαθητές Δημοτικού Φωτεινή Εγγλέζου¹ ¹ Ph.D., Μ.Α. Διδακτικής της Γλώσσας και Ρητορικής, Διευθύντρια 2ου Δ.Σ. Αλίμου Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Email:fegglezou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παραγωγή επιχειρηματολογικού λόγου δημιουργεί μια σημαντική επικοινωνιακή περίσταση. Καλεί τους μαθητές να αναπτύξουν τη λογική σκέψη, […]

Kienpointner, Μanfred (1997). On the art of finding arguments. What ancient and modern masters of invention have to tell us about the «ars inveniendi». Argumentation 11, 225-236

On the Art of Finding Arguments: What Ancient and Modern Masters of Invention Have to Tell Us About the ‘Ars Inveniendi’ MANFRED KIENPOINTNER ABSTRACT: This paper deals with what has been called “ars inveniendi” (‘art of finding’) in antiquity, medieval and early modern times. A survey of different techniques of finding tenable and relevant arguments […]

Εγγλέζου Φωτεινή (2016). Διαχρονική διάσταση της παιδαγωγικής θεώρησης της αντιλογίας

Περίληψη Στόχος της εισήγησης είναι η διαχρονική ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας. Η μελέτη επισημαίνει ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα η αντιλογία, σε επίπεδο εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, συνέβαλε στην καλλιέργεια του δί- πλευρου τρόπου σκέψης και της εκφοράς αντικρουόμενων επιχειρημάτων σχετικά με ποικίλα θέματα. Αυτό το διακριτό γνώρισμα καθιστά την αντιλογία ένα […]