Εργαστήρια / Οργανισμοί / Ομάδες σχετικά με τη Ρητορική και την Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ Asociación Argentina de Retórica, Argentina – http://www.aaretorica.org/ Asociación Latinoamericana de Retórica, Latin America – http://www.alretorica.org/ CERMEG (Research Center on Legal Methodology), Europe – http://www.cermeg.it/eng/ CSSR (Canadian Society for the Study of Rhetoric), Canada – http://cssr-scer.ca/about/ Europäisches Institut für Rhetorik, Europe (Germany/France) – http://www.uni-saarland.de/institut/eir.html GRAL (Groupe de recherche en Rhétorique et en […]