18.2.2019. «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας”, Επιμορφωτικό Εργαστήριο στο 7ο Δ.Σ. Π. Φαλήρου

“Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας”, Επιμορφωτικό Εργαστήριο.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) επανέλαβαν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 το επιμορφωτικό εργαστήριο με τίτλο: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας» για όσους εκπαιδευτικούς δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τις 17.00 έως τις 20.00, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου.
Περιγραφή εργαστηρίου:
Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλες επικοινωνιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαφωνίες με συναδέλφους, επιπλήξεις από γονείς, συγκρούσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή σχολική ζωή επηρεάζοντας την επαγγελματική απόδοση και την ψυχική μας ισορροπία. Επομένως, στόχος του εργαστηρίου είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές αρχές και χρήσιμες επικοινωνιακές πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την παρουσίαση βασικών στοιχείων επικοινωνιακής θεωρίας, επιχειρείται η βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσα από την αξιοποίηση τεχνικών του Θεάτρου Forum.
Συντονίστριες του εργαστηρίου:
α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά-YΠ.Π.Ε.Θ. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική Γραμματέας του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

13.02.2019. «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας ». Επαναληπτικό επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Α΄Αθήνας

 

Α΄ΑΘΗΝΑΣ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ.ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ.ΙΡΕΣΕ

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ και Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας » (12 Νοεμβρίου 2018) και προκειμένου για την ικανοποίηση των υπεράριθμων αιτήσεων συμμετοχής, προέβησαν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), στη διοργάνωση δεύτερου   επαναληπτικού επιμορφωτικού εργαστηρίου.
Το επαναληπτικό επιμορφωτικό εργαστήριο το οποίο απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς Π.Ε. Α΄ Αθήνας πραγματοποιήθηκε στο 89ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας από τις 17.00 έως τις 20.00.

Περιγραφή εργαστηρίου:
Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλες επικοινωνιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαφωνίες με συναδέλφους, επιπλήξεις από γονείς, συγκρούσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή σχολική ζωή επηρεάζοντας την επαγγελματική απόδοση και την προσωπική μας ηρεμία.
Επομένως, στόχος του εργαστηρίου είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές αρχές και χρήσιμες επικοινωνιακές πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την παρουσίαση βασικών στοιχείων επικοινωνιακής θεωρίας, επιχειρείται η βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσα από την αξιοποίηση τεχνικών του Θεάτρου Forum.

Συντονίστριες του εργαστηρίου:
α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Ε.Ε. 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Α.Υ. Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική
Γραμματέας του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

11.2.2019: Βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Ν. Εύβοιας με θέμα: «Καλλιεργώντας την προφορικότητα και τη ρητορική παιδεία, αναφορικά με τη νοηματική ανάγνωση και τον αυθόρμητο επιχειρηματολογικό λόγο»

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 το δεύτερο βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών του Ν. Εύβοιας με θέμα: «Καλλιεργώντας την προφορικότητα και τη ρητορική παιδεία, αναφορικά με τη νοηματική ανάγνωση και τον αυθόρμητο επιχειρηματολογικό λόγο». 

To σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.),  στον χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (Νεοφύτου 29-Χαλκίδα). 

Στο σημερινό σεμινάριο αναπτύχθηκαν τεχνικές καλλιέργειας του αυθόρμητου λόγου και στην απόδοση ποικίλων τύπων ορισμών από τους μαθητές.

Εισηγήτρια ήταν η κ. Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής της Γλώσσας και Ρητορικής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας, Συντονίστρια του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Εργαστήρια Συνεδρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.01 – Αίθουσα 1

«Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας: δραστηριότητες οπτικής γωνίας»

Κουράκη Χρύσα, Δρ Λογοτεχνίας, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Βορύλλα Βέρα, Yποψ. Δρ, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.02 – Αίθουσα 2

«Φωνή, το εργαλείο επικοινωνίας του εκπαιδευτικού»

Σταυρούλα (Λώρα) Πετροπούλου, M.Mus., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, M.Ed., Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Eκπαιδευτικός Μουσικής, Συνθέτρια, Διευθύντρια Χορωδιών, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, ομιλητές και γενικά σε όσους η φωνή τους αποτελεί σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας στην καθημερινότητά τους.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.03 – Αίθουσα 3

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής: «Συνεργατική γραφή μέσα από ένα παιχνίδι με τις λέξεις»

Γιάχου Πολυξένη 

Καμπούρμαλη Ιωάννα, Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δ’ Περιφέρειας Αθήνας

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.04 – Αίθουσα 4

«Μίλα μάτια μου, μίλα φως μου» – Ένα βιωματικό εργαστήρι για την αφήγηση στη σχολική τάξη

Δημήτρης Μάλλης – Καλλιρρόη Μουλά, Δάσκαλοι, Αφηγητές, Μέλη του Ινστιτούτου Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.05 – Αίθουσα 5

«Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» – Βιωματικό Εργαστήριο

Μενέλαος ΣωτηρίουΚωστίκας Ιωάννης, Science View

Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.07 – Αίθουσα 7

«Να σου πω ένα παραμύθι;»

Κοτσίρα Zωή, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Ρητορικής, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Κοτσίρα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Ρητορικής, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.08 – Αίθουσα 8

«Από την τέχνη του λόγου στην τέχνη της εικόνας και το αντίστροφο. Εφαρμοσμένες διδακτικές πρακτικές με φαντασία, δράση και δημιουργικότητα στην τάξη και στον όμιλο»

Γκόνου – Στυλιανίδη Χρ. Ελένη, Καθηγήτρια (φιλόλογος) Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Παπαδάκη Ε. Χριστίνα, Εικαστικός, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Λάζου – Μπαλτά Ν. Καλυψώ, Καθηγήτρια (φιλόλογος) Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.09 – Αίθουσα 9

«Ο Αριστοτέλης πάει… σχολείο: Yποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδακτική προσέγγιση του Αριστοτέλη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Ζέττα Βασιλική, Φιλόλογος MΕd

Μάλαμα Ισιδώρα, Φιλόλογος MΕd

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.10 – Αίθουσα 10

«Τα ρητορικά αγωνίσματα στην παιδαγωγική πράξη –

Ο Βρετανικός – Κοινοβουλευτικός Αγώνας Αντιλογίας (British Parliamentary Debate): Κανόνες, στρατηγική και αξιοποίηση στη σχολική τάξη»

Κουρή Ειριάννα, Φιλόλογος – Εκπαιδεύτρια Ρητορικής Τέχνης

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.11 – Αίθουσα 11

«Από τις Παραστατικές Τέχνες & τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΠαΤεΔΤΕ) ως την Επιχειρηματολογία και τη Ρητορική»

Αστέρη Θεοδώρα – Ντορέττα, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Συντονίστρια της Μονάδας Ειδικής αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Προϊσταμένη Γραφείου Α’ – Μονάδες Μεθοδολογίας του Ι.Ε.Π.

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.12 – Αίθουσα 12

«Μιλώντας αυθόρμητα… ή όχι και τόσο!»

Διαμαντόπουλος Τ. Δημήτριος, Distinguished Toastmaster (DTM), Finance Manager – Toastmasters International / District 109

Λεβέντης Άγγελος, Competent Communicator (CC), Advanced Leadership Bronze (ALB), Area B1 Director – Toastmasters International / District 109

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.13 – Αίθουσα 13

«Διττοί λόγοι στην εκπαιδευτική πράξη»

Λυκοσκούφης Αλέξιος, Φιλόλογος στα Εκπαιδευτήρια Saint Paul, ΜΑ στη Μετάφραση Κλασικών Συγγραφέων

Ομάδα μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Saint Paul: Π. Αντωνόπουλος, Ν. Γιαννακόπουλος, Γ. Δημητρίου, Α. Δήμου, Ειρ. Δεφίγγου, Αντ. Λειβάδη,Ευ. Λουκίδης, Ειρ. Πολυγέρου

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.01 – Αίθουσα 1

Εργαστήρι ανάδειξης αξιών: «Καλλιεργώντας αξίες με όχημα την Τέχνη στο μάθημα της Ιστορίας, μέσα από τη Συνεργατική μάθηση»

Καμπούρμαλη Ιωάννα,  Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.02 – Αίθουσα 2

 «Ασκήσεις ορθοφωνίας στη διδακτική πράξη» – Εργαστήρι αγωγής λόγου

Αγγελοπούλου Βαΐα, Φιλόλογος, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., Εμψυχώτρια Εργαστηρίου Ορθοφωνίας

Ασπριάδου Βασιλική, Φιλόλογος

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.03 – Αίθουσα 3

«Από τη ρητορική του μίσους στη ρητορική της αγάπης»

Κατσιγιάννη Βικτωρία, Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Πειραιά

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.04 – Αίθουσα 4

«Η Διδακτική της Μυθοπλασίας: Τεχνικές Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής»

Δενεζάκη Λιάνα, Συγγραφέας – Εικονογράφος

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.05 – Αίθουσα 5

«Εξερευνώντας τις αρχές του διαλόγου μέσα από την τεχνική του World Café»

Μανούσου Ευαγγελία, PostDoc, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ανατολικής Αττικής

Ντούπα Ευαγγελία, Φιλόλογος, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.06 – Αίθουσα 6

«Νουάρ. Μια ιστορία μυστηρίου»

Τσεβρένη Μαγδαληνή, Πολιτική επιστήμονας, Υποψήφια Διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.07 – Αίθουσα 7

«Αποτελεσματική Επικοινωνία αλληλεπιδρώντων σε σχολικό περιβάλλον»

Λιαροπούλου Ναταλία, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.08 – Αίθουσα 8

«Εικονικές Δίκες «Πρωταγόρας»: Μία καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας της ρητορείας στην πράξη»

Άφιξις – Εκπαιδευτικός Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός.

Θωμάς Τσουλιάς, Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών & Υπεύθυνος Προγράμματος

Γιώτα Σκιαθίτη, Ασκούμενη Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών & Υπεύθυνη Προγράμματος

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.09 – Αίθουσα 9

» … με δυο Λέξεις κι ένα Βλέμμα»
Παίζω κι επικοινωνώ με το λόγο του σώματος και της φωνής

Μενδρινού Ιωάννα, Δρ Θεατρολογίας, Νηπιαγωγός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ’ Αθήνας, Ειδική Γραμματέας στο Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.10 – Αίθουσα 10 

«Ζήτω το Φανταστικό» – Εργαστήρι Ομαδοσυνεργατικής δημιουργικής Γραφής και Εκφραστικής Ανάγνωσης

Χατζηθέμελη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, τέως Υπεύθυνη του τμήματος Γαλλικών σπουδών του Γυμνασίου-Λυκείου της Σχολής Ουρσουλινών

Σωτηρίου Δημήτρης, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 στο Γυμνάσιο-Λύκειο της Σχολής Ουρσουλινών

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.11 – Αίθουσα 11

«Η προώθηση της ενεργού πολιτειότητας με τα έξι καπέλα του Εdward de Bono»

Παπακωνσταντίνου Θάλεια, Απόφοιτη Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά, Υποδιευθύντρια, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.12 – Αίθουσα 12

«Γνωριμία με το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών» – Θεωρητικό και βιωματικό εργαστήριο

Αρσλάνογλου Σοφία (Σίσσυ), Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, MUNDirector

Κουρή Ειριάννα, Φιλόλογος – Εκπαιδεύτρια Ρητορικής Τέχνης

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.13 – Αίθουσα 13

«Η τσάντα στο σχολείο πάει …ρητορική»

Χριστογεώργου Μαρία, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ισαριώτη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα

Εισηγητές-Εισηγήτριες

Αραβανή Ευαγγελία – Μπλιούμη Αγλαΐα

Αραβανή Ευαγγελία: ΣΕΠ στο πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), Διδάσκουσα Σχολής Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α Διδακτική μεθοδολογία – Διδακτική Νέων Ελληνικών

Μπλιούμη Αγλαΐα: ΣΕΠ στο πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

Τίτλος Εισήγησης: «Όταν η τέχνη του ρητορεύειν συναντά την τέχνη του γράφειν: Αναπτύσσοντας ρητορικές δεξιότητες με τη συνδρομή της δημιουργικής γραφής»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.   

Εγγλέζου Φωτεινή 

Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ70 Πειραιά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Τίτλος Εισήγησης: «Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. 


Ζέττα Σύλια

Φιλόλογος 3ου Γυμνασίου Σερρών, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Τίτλος Εισήγησης: «Όμιλος Ρητορικής στο σχολείο: Μια πρόταση-πρόσκληση εισαγωγής της τέχνης του Λόγου στη διδακτική πράξη»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. 


Καλαματιανού Mαρία 

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ 70 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τίτλος Εισήγησης: «Το μοντέλο παρατήρησης έργων τέχνης «Artfull Thinking» και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Εικαστικών. Παράδειγμα διδακτικού σεναρίου προσανατολισμένου στις παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Καλούδη Ευαγγελία 

Δρ Παιδαγωγικής, Φιλόλογος στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Τίτλος Εισήγησης: «Η Ρητορική της Ερμηνείας: Σκέψεις και δοκιμές για την αξιοποίηση ρητορικών παιχνιδιών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Κονδύλη Βαρβάρα – Εγγλέζου Φωτεινή 

Κονδύλη Βαρβάρα, DTM (Distinguished Toastmasters Member/Διακεκριμένο Μέλος των Toastmasters)

Φωτεινή Εγγλέζου, DTM (Distinguished Toastmasters Member/Διακεκριμένο Μέλος των Toastmasters)

Τίτλος Εισήγησης: «Οι Toastmasters στη ζωή μας: Όμιλοι ρητορικής ενηλίκων και το Πρόγραμμα Ηγεσίας για Νέους»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.  


Λαζαρίδης Θ. Ιωάννης 

Δρ Διδακτικής Μαθηματικών

Τίτλος Εισήγησης: «Η τέχνη του λόγου και η διδασκαλία – μάθηση των Μαθηματικών»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.  


Λαλιώτου Eυσταθία –  Τρίγκα Νάγια 

Λαλιώτου Ευσταθία (Ελληνογερμανική Αγωγή), Τρίγκα Νάγια (Πρότυπο Βαρβάκειο Γυμνάσιο), φιλόλογοι, εκπαιδεύτριες ρητορικής, μέλη ΔΣ Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Τίτλος Εισήγησης: «Η εργαλειοθήκη του σύγχρονου εκπαιδευτή ρητορικής: το παράδειγμα της Ρητορικής Ομάδας Εκπαιδευτικών»


Λαπουρίδου Αλεξάνδρα

Καθηγήτρια Αγγλικών, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης

Τίτλος Εισήγησης: «Rhetoria»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Μάμαλη Εύη

Εκπαιδευτικός, MEd Διδακτικής και Αναλυτικών Προγραμμάτων

Τίτλος Εισήγησης: «Η δια του θεάτρου ρητορική μαθητεία: Μεταβαίνοντας από τη σωματικότητα στο στοχασμό«

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Μαριβίδου Ντίνα 

Υπεύθυνη του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης

Τίτλος Εισήγησης: «Conseil des Jeunes Citoyens» (Συμβούλια Νέων Πολιτών)

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Μέλλιου Κυριακή

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ60, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τίτλος Εισήγησης: «Η προσέγγιση «Έντεχνος Συλλογισμός» του Πανεπιστημίου Harvard – Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. 


Μενδρινού Ιωάννα 

Δρ Θεατρολογίας, Νηπιαγωγός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική Γραμματέας στο Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Τίτλος Εισήγησης: «Θέατρο και Ρητορική παιδεία: Η τέχνη της εικόνας του λόγου και η συμβολή της στην καλλιέργεια ρητορικών πολιτών»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Μπόμπας Χ. Λεωνίδας

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης – Ψυχολόγος «HellenicPedagogicalCosmos»

Τίτλος Εισήγησης: «Καθημερινές σχολικές πρακτικές στοχεύοντας στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Νεράντζης Νικόλαος 

Φυσικός στην Ειδ. Αγωγἠ & Εκπ/ση, 1ο Γυμνάσιο Θέρμης

Τίτλος Εισήγησης: «Ο επιστημονικός λόγος στις Φυσικές Επιστήμες«

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Ντούπα Ευαγγελία – Μανούσου Ευαγγελία 

Ντούπα Ευαγγελία, Φιλόλογος, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής

Ευαγγελία Μανούσου, Δρ, Εκπαιδευτικός – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Τίτλος Εισήγησης : «Η τέχνη του λέγειν και του αντιλέγειν στη διδασκαλία της ιστορίας»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. 


Σουρίδη Παναγιώτα

Φιλόλογος- 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης, ΜΔΕ στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης γλώσσας, ΜΑ στην Εκπαιδευτική Ηγεσία

Τίτλος Εισήγησης: «Ομιλείτε παρακαλώ!»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Σωτηρίου Μενέλαος 

Ο κ. Μενέλαος Σωτηρίου (BSc Mathematics,) δραστηριοποιείται στο χώρο της επιστημονικής δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας της επιστήμης με 18 χρόνια διεθνούς εργασιακής εμπειρίας.

Τίτλος Εισήγησης: «Επικοινωνία Επιστήμης: Βιωματικές πρακτικές για τη Διδασκαλία Θετικών Επιστημών»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Βασιλείου – Δαμβέργης, Αλέξανδρος – Νεκτάριος 

Δρ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Τίτλος Εισήγησης: «Η διδασκαλία της αρχαίας ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη δραματοποίηση σημαντικών ιστορικών προσώπων που επιχειρηματολογούν» (αναρτημένη ανακοίνωση – poster)

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ. 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Žagar Ž. Igor 

Kαθηγητής Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας στο Πανεπιστήμιο Primorska της Σλοβενίας, Ερευνητής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας της Λιουμπλιάνα.

Τίτλος εισήγησης: «Η Ρητορική στα Αναλυτικά Προγράμματα της Σλοβενίας. Δεκαπέντε χρόνια μετά».

Βλαχόπουλος Σπύρος

Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Τίτλος εισήγησης: «Ρητορική και Νομική Επιχειρηματολογία».

Βολονάκη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τίτλος εισήγησης: «Η Ρητορική στην Κλασική Αθήνα»

Καλλιγάς Παύλος

Διευθυντής του Ευρωπαϊκού και Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Τίτλος εισήγησης: «Το σύστημα αξιολόγησης των ομιλητών στους αγώνες αντιλογίας».

Καψής Παντελής

Δημοσιογράφος

Τίτλος εισήγησης: «Η Ρητορική των Ψεύτικων Ειδήσεων (fake news)».

Παιονίδης Φιλήμων

Καθηγητής Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ.

Τίτλος εισήγησης: «Οι Δώδεκα ένορκοι του Reginald Rose: Ένα θεατρικό έργο ως πύλη εισόδου στην κριτική επιχειρηματολογία».

Παπαδοπούλου Σμαράγδα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τίτλος εισήγησης: «Ο πειστικός λόγος από την αρχαία ελληνική ρητορική στην σύγχρονη νεοελληνική δίγλωσση εκπαίδευση του απόδημου ελληνισμού: διδακτικά σχεδιάσματα».

Χατζής Αριστείδης 

Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος εισήγησης: «Ακούς μόνο ό,τι θέλεις ν’ ακούσεις: Η πλάνη της αυτοεπιβεβαίωσης και τα ζοφερά αποτελέσματά της»

Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

– H καλλιέργεια του προφορικού λόγου στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων

– Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της γλώσσας

– Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της ιστορίας

– Η τέχνη του λόγου και η παραγωγή επιχειρημάτων / επιχειρηματολογίας

– Αγώνες αντιλογίας

– Αυθόρμητος Λόγος

– Εκφραστική ανάγνωση

– Δημιουργική Γραφή

– Η τέχνη του λόγου και οι Φυσικές Επιστήμες / Μαθηματικά

– Η τέχνη του λόγου και ψηφιακός γραμματισμός

– Η τέχνη του λόγου και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών

– Η ρητορική της εικόνας

– Η ρητορική στην τέχνη

– Ρητορική και φιλοσοφία

– Ρητορική και διαφήμιση

– Προγυμνάσματα

– Θέατρο και τέχνη του λόγου

– Η ρητορική της λογοτεχνίας

– Σχηματικός λόγος

– Τέχνη του λόγου και επικοινωνία

– Τέχνη του λόγου και πολιτισμός

– Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο

– Παιδαγωγική επικοινωνία

– Η τέχνη του λόγου στον διάλογο / η τέχνη του δια-λόγου

– Η τέχνη του λόγου και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου «Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της ρητορικής παιδείας»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βαρδάκη Μαρίλυ,

Δρ, Εκπαιδευτική Διευθύντρια Δημοτικού «Δελασάλ», Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Βορύλλα, Βέρα, 

Υπ. Δρ, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Γρύλλης Αντώνιος,

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δημοτικού «Δελασάλ», Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Εγγλέζου Φωτεινή

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πειραιά, Πρόεδρος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Ζαφειροπούλου Παναγιώτα

Εκπαιδευτικός Δημοτικού «Δελασάλ»

Κοτσίρα Ζωή

MA Ρητορικής, Εκπαιδευτικός, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Κοτσίρα Κατερίνα

MA Ρητορικής, Εκπαιδευτικός, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Κουράκη Xρύσα

Δρ Λογοτεχνίας, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Μενδρινού Ιωάννα

Δρ Θεατρολογίας, Γενική Γραμματέας του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Νικολέττα Ντιούδη

Eκπαιδευτικός ΠΕ70, Mέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. 

Προδρομίδου Νατάσα

Υποδιευθύντρια Δημοτικού «Δελασάλ», Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Ρηγούτσος Αντώνιος

Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων «Saint-Paul – Δελασάλ»

Στεφανίδης Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Δημοτικού «Δελασάλ»

Επιστημονική επιτροπή συνεδρίου «Η Τέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της ρητορικής παιδείας»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αραβανή Ευαγγελία

ΣΕΠ στο πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), Διδάσκουσα Σχολής Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. Διδακτική μεθοδολογία – Διδακτική Νέων Ελληνικών

Βαρδάκη Μαρίλυ 

Δρ, Εκπαιδευτική Διευθύντρια Δημοτικού «Δελασάλ», Γενική Γραμματέας του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Βολονάκη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Εγγλέζου Φωτεινή

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πειραιά, Πρόεδρος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Žagar Ž. Igor

Καθηγητής Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας στο Πανεπιστήμιο Primorska, Πρόεδρος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας της Σλοβενίας

Καλαματιανού Mαρία 

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ 70 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Καλλιγάς Παύλος

Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας (Ε.Κ.Π.Α.), Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Καμπούρμαλη Ιωάννα

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δ’ Περιφέρειας Αθήνας

Κατσιγιάννη Βικτώρια

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 στο ΠΕΚΕΣ Πειραιά 

Κουράκη Χρύσα

Δρ Λογοτεχνίας, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Λαζαρίδης Ιωάννης

Δρ Διδακτικής Μαθηματικών

Μανούσου Ευαγγελία

Postdoc, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής

Μαντζαρίδου Aρχοντία

Δρ, Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70) Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά

Μέλλιου Κυριακή

Δρ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ60, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μενδρινού Ιωάννα

Δρ Θεατρολογίας, Ειδική Γραμματέας του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

Παιονίδης Φιλήμων

Καθηγητής Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

Παπαδοπούλου Σμαράγδα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σμυρναίου Ζαχαρούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διδακτική Θετικών Επιστημών και Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.).