24-4-2018: Ενημερωτικό Σεμινάριο Πολιτιστικών αναφορικά με το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… στη Νοηματική Ανάγνωση και στον Αυθόρμητο Λόγο»

Οι Διευθύνσεις Π.Ε. Δ΄, Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Διδακτικής της Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ρητορικής του ΕΚΠΑ και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργάνωσαν ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, με τίτλο: «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… στη Νοηματική Ανάγνωση και στον Αυθόρμητο Λόγο». Το σεμινάριο πραγματοπoiήθηκεe την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 κατά τις ώρες 17:00-20:00, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας (Ελ. Βενιζέλου και Αϊδινίου, Γλυφάδα).

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η προετοιμασία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και η αποσαφήνιση αποριών σχετικά με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής της Γλώσσας και Ρητορικής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

Σεμινάριο Ενημερωτικό σχετικά με το Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης (1)

 ΙΡΕΣΕ, Διευκρινιστικό Σημείωμα για το μαθητικό φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης