Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017: 1o Eπιμορφωτικό Σεμινάριο Ρητορικής Τέχνης Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Φιλολόγους στην Κόρινθο (4ο Λύκειο Κορίνθου)

Tην Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου (4.30-9.00 μ.μ.) το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο ρητορικής τέχνης φιλολόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: “Τα ρητορικά αγωνίσματα στην παιδαγωγική πράξη”. . Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, τα Εκπαιδευτήρια «Πολύτροπη Αρμονία» και τον κ. Μανώλη Πολυχρονίδη, Εκπαιδευτή Ρητορικής ενόψει της διοργάνωσης των Γ΄Αγώνων Ρητορικής Τέχνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με υπεύθυνη συντονίστρια την Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλολογίας και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης.
Διδάσκουσα-Εμψυχώτρια του πρώτου σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής της Γλώσσας και Ρητορικής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Περίληψη του επιμορφωτικού σεμιναρίου:


Η καλλιέργεια της ρητορικής τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη, ως τέχνης του «ευ σκέπτεσθαι» και «ευ λέγειν», παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφράζουν με αυτοπεποίθηση τις απόψεις τους, να σκέφτονται κριτικά τις θέσεις των άλλων, να λειτουργούν ως ενεργοί ακροατές και δημιουργοί νέων ιδεών, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα μέσα σε ένα ευγενές διαλογικό πλαίσιο, να καλλιεργούν τη μνήμη, την πειθώ και τη φαντασία, να αναπτύσσουν και να βιώνουν την ομαδικότητα. Τα ρητορικά αγωνίσματα της εκφραστικής ανάγνωσης, του αυθόρμητου και προτρεπτικού λόγου και οι αγώνες αντιλογίας παρέχουν πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη όλων των παραπάνω δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική πράξη.
Στόχος των επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν είναι η βιωματική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τεχνικές και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη των προφορικών και γραπτών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο της ρητορικής παιδαγωγικής. Eιδικότερα, θα επιδιωχθεί η βιωματική προσέγγιση: α) της εκφραστικής ανάγνωσης, ως κύριας διαδικασίας για την αποτελεσματική επικοινωνία σκέψεων και συναισθημάτων, και β) του αυθόρμητου λόγου με στόχο την ανάδειξη της αξίας της φαντασίας και της ευελιξίας της σκέψης για την παραγωγή σύντομων, αυτοσχέδιων ομιλιών. Επίσης, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες θα ‘χτίσουμε’ σταδιακά τις γνώσεις μας για το λόγο των επιχειρημάτων (δομή επιχειρήματος, επιχειρηματολογικά σχήματα κ.ά.) καθώς και για την θέση και αποτελεσματική χρήση του μέσα στους προτρεπτικούς λόγους. Τέλος, θα γίνει ανταλλαγή επιχειρημάτων μέσα από ποικίλες διαλογικές δραστηριότητες και μορφές αντιλογίας. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αγώνες ‘διττών λόγων’, ώστε να συζητηθούν τεχνικές και στρατηγικές τις οποίες είναι σκόπιμο να αναπτύξουν οι μαθητές.
Δηλώσεις Συμμετοχής: κ. Στάθη Βασιλική, Διευθύντρια 4ου Λυκείου Κορίνθου, τηλ. 2741076444