Πραγματοποίηση Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης μαθητών των 4ου και 5ου Γυμνασίων Σερρών με θέμα: «Σαγηνεύω με τον λόγο μου… πείθω με τα επιχειρήματά μου…»

Ενδοσχολική επιμόρφωση στις Σέρρες

Ενδοσχολική επιμόρφωση στις Σέρρες

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Σερρών σε συνεργασία με τα 4ο  και 5ο Γυμνάσια Σερρών, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων του Νομού Σερρών και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) πραγματοποίησαν ενδοσχολική επιμόρφωση των μαθητών των 4ου και 5ου Γυμνασίων Σερρών με θέμα τη ρητορική τέχνη.

Η  καλλιέργεια της ρητορικής τέχνης, ως τέχνης του «ευ σκέπτεσθαι» και του «ευ λέγειν» στην εκπαιδευτική πράξη και η βιωματική εξοικείωση των μαθητών με τεχνικές και δραστηριότητες βοήθησαν στην ανάπτυξη των προφορικών και γραπτών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο της ρητορικής παιδαγωγικής. Ειδικότερα, μέσω της ρητορικής τέχνης επιδιώχθηκε  η βιωματική προσέγγιση: α) της εκφραστικής ανάγνωσης, ως κύριας διαδικασίας για την αποτελεσματική επικοινωνία σκέψεων και συναισθημάτων, β) του αυθόρμητου λόγου με στόχο την ανάδειξη της αξίας της φαντασίας και της ευελιξίας της σκέψης για την παραγωγή σύντομων, αυτοσχέδιων ομιλιών και γ) η παραγωγή επιχειρηματολογικού λόγου. Κατά την βιωματική προσέγγιση και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, τα παιδιά που συμμετείχαν,  επεδίωξαν να δομούν  και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τον λόγο των επιχειρημάτων. Τέλος, έγινε ανταλλαγή επιχειρημάτων μέσα από ποικίλες διαλογικές δραστηριότητες και παιχνίδια αντιλογίας με κεντρικό στόχο: « ανταλλάσσουμε επιχειρήματα, εκφραζόμαστε με θάρρος, βάζουμε τις σκέψεις μας σε μια σειρά».