26.3.2024. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών στο 4ο Δ.Σ. Κορίνθου

26_3_2024_Επιμορφωτική_Συνάντηση_ΠΕ70_ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ_ΑΓΩΝΕΣ

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρες 12.00-14.00 πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δ.Σ. Κορίνθου επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων με τίτλο: «Διαβάζω με νόημα, μιλώ αυθόρμητα, προτρέπω με πειθώ: Καλλιεργώντας τον προφορικό λόγο και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Την επιμόρφωση διοργάνωσε η Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Κορινθίας, Αναστασία Γκιόκα, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την Επιτροπή Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ).

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης δόθηκαν θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές συμβουλές  για την αποτελεσματική εμψύχωση και καθοδήγηση των μαθητών/τριών εκ μέρους των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα ρητορικά αγωνίσματα της νοηματικής ανάγνωσης, του αυθόρμητου και προτρεπτικού λόγου με αφορμή τη διοργάνωση των 4ων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2024.