13.3.2024. Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο: «Στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των ρητορικών αγώνων: Οδηγίες και παραδείγματα για τους αγώνες αντιλογίας-επιχειρηματολογίας (debates)»

Στο πλαίσιο διοργάνωσης των 8ων Ρητορικών Αγώνων Πελοποννήσου (5-7 Μαρτίου 2024), το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσουν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)  διοργάνωσαν την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρες 18.00-20.00 διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των ρητορικών αγώνων: Οδηγίες και παραδείγματα για τους αγώνες αντιλογίας-επιχειρηματολογίας (debates)». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η συμβολή στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ρητορικής ενόψει των επερχόμενων αγώνων αντιλογίας-επιχειρηματολογίας (debates). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκαν οδηγίες και συνεργατικά παραδείγματα,  που καλύπτουν θέματα, όπως τη δομή του λόγου, την ανάλυση επιχειρημάτων, την εύρεση ερωτημάτων, τον ρητορικό αντίκτυπο των επιχειρημάτων και την ανάπτυξη στρατηγικών αντίκρουσης επιχειρημάτων. Οι συμμετέχοντες/ουσες ανέπτυξαν ιδέες και τεχνικές που θα καταστήσουν περισσότερο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα τη συμμετοχή τους στους τελικούς αγώνες αντιλογίας. Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του ΙΡΕΣΕ.