11.01.2023. 3η επιμορφωτική συνάντηση «Παιχνίδια ρητορικής τέχνης» στον Πειραιά

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1) ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της υπεύθυνης πολιτιστικών θεμάτων, κ. Β. Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργάνωσε το τρίτο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιχνίδια ρητορικής τέχνης στο σχολείο». Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώθηκαν με το επιχείρημα ως μέσο πειθούς, με τη σύνδεση διαδοχικών επιχειρημάτων, την αναγνώριση και παραγωγή ποικίλων ειδών επιχειρημάτων (ψυχολογικά, με αιτιολόγηση, ομοιότητα / αναλογία, αντίθεση,
υπόθεση) και στη συνέχεια ασκήθηκαν στην παραγωγή αντεπιχειρημάτων και ανασκευών επιχειρημάτων μέσα από ποικίλες διαδραστικές τεχνικές αναφορικά με ποικίλα θέματα. Επίσης, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τη χρήση του επιχειρηματολογικού λόγου σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια (της διαφήμισης, της πολιτικής, των δικαστηρίων, της φιλοσοφίας κ.ά.) και με διάφορες τεχνικές συζήτησης,
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων (η συζήτηση της γυάλας, η αντιλογία των τεσσάρων γωνιών κ.ά.), για να οδηγηθούν, στο τέλος, στη διεξαγωγή αγώνων αντιλογίας.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου: Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)