02.05.2022. Πρόσκληση συγγραφικής συμμετοχής σε συλλογικό ηλεκτρονικό τόμο (e-book) με τίτλο: Η ρητορική της ειρήνης και του πολέμου στα χείλη ή στην άκρη της πένας δημόσιων προσώπων

Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.

(Μαχάτμα Γκάντι)

Διαχρονικά, ο λόγος, ως συμβολικό γλωσσικό μέσο -και κατ’ επέκταση η τέχνη τόσο της προφορικής όσο και της γραπτής ρητορικής- εμπλέκεται άμεσα και πολλαπλά τόσο με το φαινόμενο του πολέμου όσο και της ειρήνης: από τη δικαιολόγηση ή τη διαπραγμάτευση της εμπλοκής σε μια πολεμική σύρραξη, την αντίδραση σε μια πολεμική σύγκρουση ξένων δυνάμεων ή πράξεων βίας και επιθετικότητας στην προώθηση και διατήρηση της πολυπόθητης ειρήνης.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η ανθρωπότητα βιώνει δραματικές στιγμές κατά τις οποίες δημόσια πρόσωπα επιστρατεύουν τη ρητορική τους είτε για να οδηγήσουν το ακροατήριο στη χρήση των όπλων είτε για να προτρέψουν για την επικράτηση της ειρήνης. Σε όλες αυτές τις περιστάσεις, οι ομιλίες τους, προφορικές ή γραπτές, έχουν βαθιά επηρεάσει τη δημόσια γνώμη. Πολιτικές προσωπικότητες, φιλόσοφοι, λογοτέχνες, ρήτορες, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές κ.ά. εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους αναφορικά με θέματα ειρήνης και πολέμου, επιδιώκοντας να επηρεάσουν τις πλατιές μάζες των ανθρώπων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Με αφορμή όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) θα επιμεληθεί την έκδοση ενός συλλογικού τόμου/ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο: Η ρητορική της ειρήνης και του πολέμου στα χείλη ή στην άκρη της πένας δημόσιων προσώπων.

Στόχος της έκδοσης είναι η εύρεση και η κατανόηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, διαχρονικά, στη ρητορική του πολέμου και της ειρήνης, η ανάλυση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από ομιλητές/τριες και συγγραφείς για να προωθήσουν τις αξίες και τα  οράματά τους (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κ.ά.), την κοσμοθεωρία τους αναφορικά με θέματα ειρήνης και πολέμου. Επιδιώκεται η εξέταση καταγεγραμμένων κειμένων (προφορικών και γραπτών), τα οποία μέσα από τα χρησιμοποιούμενα επιχειρήματα (ή/και παραλογισμούς), τον σχηματικό λόγο, τη διάταξη του λόγου, το ύφος τους εκφράζουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις, αξίες, αντιλήψεις, ιδέες άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκάστοτε ρητορική περίσταση. Στη ρητορική της ειρήνης και του πολέμου επιδιώκεται ο εντοπισμός πιθανών επανερχόμενων κοινών τόπων, αντιθέσεων ανάμεσα στην ελευθερία και στη βία, στο έλλογο και το παράλογο, τα ευγενή ιδεώδη και τη βαρβαρότητα κ.ά. αλλά και η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο εκάστοτε ακροατήριο και το προσλαμβανόμενο μήνυμα.  Η επιδιωκόμενη ρητορική κριτική αποσκοπεί να συνεισφέρει στη ρητορική θεωρία κατά την απόπειρα πληρέστερης κατανόησης του κόσμου και ειδικότερα μέσα από τα φαινόμενα της ειρήνης και του πολέμου.

Η πρόσκληση για την αποστολή άρθρων απευθύνεται:

α) σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β) σε ερευνητές/τριες με αναπτυγμένο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στην ανάλυση λόγου (ρητορική, κριτική κ.ά.)

γ) σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που ασχολούνται με τη ρητορική, τη γλωσσολογία, τη δημοσιογραφία, τις πολιτικές επιστήμες, την ιστορία κ.ά. και έχουν ενδιαφέρον για τη γλωσσική ανάλυση προφορικών και γραπτών κειμένων.   

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο irese.rhetoric@gmail.com. Η υποβολή των περιλήψεων των άρθρων με α) σαφή περιγραφή του στόχου του άρθρου και της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί και β) ενδεικτική βιβλιογραφία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 θα αποσταλούν τα ολοκληρωμένα άρθρα στο Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. προς επιλογή όσων θα συμπεριληφθούν στον συλλογικό τόμο από κριτική επιτροπή. H έκταση του κάθε άρθρου δεν θα ξεπερνά τις 5.000-5.500 λέξεις (εκτός της βιβλιογραφίας). Το κείμενο θα είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Bell MT 12 (βάσει του δείγματος προδιαγραφών για τη συγγραφή των άρθρων, το οποίο θα αποσταλεί σε όσα άτομα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον μέσω μηνύματός τους στο irese.rhetoric@gmail.com).