7.2.2021. Παρουσίαση εκπαιδευτικής δράσης σχετικά με την ελευθερία του λόγου στο online Winter School Learning4Europe2Change

Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση ως πρακτική ενδυνάμωσης της προσωπικότητας των μαθητών και της δημοκρατικής τους ταυτότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον αποτέλεσε το αντικείμενο εισήγησης των μελών του ΙΡΕΣΕ, Φ. Εγγλέζου και Γ. Στεφανίδη την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 στο on-line Winter School-Learning4Europe2Change. H διοργάνωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 Τeaches4Europe. Setting an Agora for Democratic Culture.

Στο πλαίσιο της εισήγησης παρουσιάστηκε μια εκπαιδευτική δράση με τίτλο: «Mιλώ ελεύθερα…Η άποψή μου μετράει….», η οποία πραγματοποιήθηκε με μαθητές της ΣΤ΄Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων Δελασάλ σε συνεργασία με το ΙΡΕΣΕ. Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στη συζήτηση της γυάλας (fishbowl debate) οι μαθητές/τριες προβληματίστηκαν σχετικά με το πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ο λόγος και βίωσαν τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης  μέσα από την ανταλλαγή ποικίλων επιχειρημάτων.