29.1.2021. Πρόγραμμα «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας» για μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου και Ε-ΣΤ Δημοτικού. Εκπαιδευτικός Οδηγός Επιχειρηματολογίας, Αντιλογίας, Επικοινωνίας.

IΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ. ΙΡΕΣΕ. final

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Ίδρυμα Λαμπράκη αναπτύσσει σε συνεργασία με τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον τίτλο «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας». Το πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ.1./ΔΝ/56179/171336/Δ7).

Πηγή φωτογραφίας: https://www.awaaznation.com/social-issues/top-3-political-controversies-of-india/

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αξιοποιηθεί η ρητορική τέχνη, ως σκέψη και επιχειρηματολογική ομιλία, στην ιστορική εκπαίδευση. Ειδικότερα, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματολογίας-αντιλογίας (debates) θα δοθεί ο λόγος στους μαθητές, ώστε αφού διερευνήσουν ιστορικές πηγές, να διαπραγματευτούν ερμηνείες ιστορικών ζητημάτων, με αφορμή θέματα, τα οποία παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια σχετικά με την Επανάσταση του 1821.

Ο παρόν οδηγός Επιχειρηματολογίας, Αντιλογίας και Επικοινωνίας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται βασικές οδηγίες σχετικά με αναγκαίες δεξιότητες που θα χρειαστεί να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες κατά τη διεξαγωγή των Δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας: α) επικοινωνιακές δεξιότητες, β) επιχειρηματολογικές δεξιότητες, γ) δεξιότητες αναζήτησης έγκυρων αποδείξεων και δ) βασικές έννοιες για την αντίκρουση και ανασκευή της επιχειρηματολογίας της κάθε ομάδας στο πλαίσιο μιας ιστορικής αντιλογίας. Οι οδηγίες είναι διατυπωμένες σε ύφος φιλικό προς τους χρήστες του οδηγού στοχεύοντας σε ένα αρχικό επίπεδο εξοικείωσης με τις βασικές απαιτούμενες έννοιες, που θα διασφαλίσουν την επιτυχή διεξαγωγή μιας ιστορικής αντιλογίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821.

Στο δεύτερο μέρος του παρόντος οδηγού Επιχειρηματολογίας, Αντιλογίας και Επικοινωνίας παρουσιάζονται τα δύο μοντέλα Ιστορικών Αντιλογιών, τα οποία θα αξιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές. Γίνεται εκτενής αναφορά στους κανόνες διεξαγωγής τους, ενώ παρουσιάζονται και τα συνοδευτικά έντυπα αποτίμησης κάθε ιστορικής αντιλογίας. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθούν:

α) το μοντέλο Ιστορικές Αντιλογίες για το 1821, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου και

β) το μοντέλο Ιστορικά Βήματα με Επιχειρήματα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων του Δημοτικού.

Συγγραφέας: Φωτεινή Εγγλέζου