8.4.2019. Προκήρυξη 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση συμμετοχής στο 2o Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: «Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ … Η τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του λόγου»

                Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο  Κέντρο  Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

                                            Σάββατο 8  Ιουνίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργανώνουν το 2Ο  Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα:

                       «Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ …

                  Η τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του λόγου».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα, χάρτης: https://goo.gl/maps/j6ENgkpcLzD2, πληροφορίες για τους τρόπους πρόσβασης: https://www.snfcc.org/visit-snfcc#access ) σε ώρες που θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση. Στο Φεστιβάλ καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων από δημοτικά σχολεία των παραπάνω Διευθύνσεων.

Το Φεστιβάλ προκύπτει ως συνέχεια βιωματικών εργαστηρίων που διοργάνωσαν οι τέσσερις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους/τις  εκπαιδευτικούς, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/ τριών χάρη στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου μέσα από τη νοηματική και ερμηνευτική ανάγνωση κειμένων, τη σαφή και ζωντανή έκφραση ιδεών και την ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας. Πρόκειται για δεξιότητες ζωής που προϋποθέτουν την εξοικείωση με την έκθεση σε ανοιχτό ακροατήριο και την καλλιέργεια της κριτικής και αποκλίνουσας σκέψης. Ταυτόχρονα, πρόκειται για βασικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε ενεργό πολίτη. Στην ηλικία αυτή ο αυθορμητισμός των παιδιών αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφού η ζωντάνια, η φρεσκάδα και η φαντασία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδικού λόγου, ο οποίος μέσω του Φεστιβάλ μπορεί να ασκηθεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών τους στο Φεστιβάλ καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://forms.gle/Tt6ZqtbK53jjebPm7  μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 για τις εξής κατηγορίες:

α) νοηματικής ανάγνωσης (αφορά μαθητές/τριες και των τριών τάξεων)

β)  αυθόρμητου λόγου (αφορά μαθητές/τριες και των τριών τάξεων)

γ) επιχειρηματολογικών συζητήσεων μέσα από το ομαδικό παιχνίδι της «Συζήτησης της Γυάλας» (μόνο για μαθητές ΣΤ΄ τάξης)

Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αντιγράψτε και επικολλήστε τον στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (Mozilla, Chrome, Opera, κτλ.) ή https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXINYvudZTYbwqtEbCF2RFbQ4pwFPlxBT7bSsaL8Zgq98wcg/viewform?usp=sf_link

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης έχουν οι μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
  2. Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο από τις τρεις κατηγορίες: «Νοηματική Ανάγνωση», «Αυθόρμητος Λόγος», «Συζήτηση της γυάλας».
  3. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά κατηγορία και ανά τάξη για κάθε σχολείο ορίζεται έως δύο μαθητές/τριες για κάθε κατηγορία. Έτσι ο μέγιστος δυνατός αριθμός μαθητών/τριών για κάθε σχολείο (με δύο τμήματα ανά τάξη) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 14 (έως 4 μαθητές/τριες Δ΄ Δημοτικού, έως 4 μαθητές/τριες Ε΄ Δημοτικού, έως 6 μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα τμήματα ανά τάξη αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών ανά κατηγορία.
  4. Οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στην κατηγορία της «Νοηματικής Ανάγνωσης» θα διαβάσουν ένα σύντομο κείμενο της αρεσκείας τους (απόσπασμα από τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, από λογοτεχνικό, θεατρικό, ποιητικό κείμενο, κτλ.) που δεν θα ξεπερνά τις 10-12 σειρές ή σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τη χρονική διάρκεια των 2 λεπτών.
  5. Οι μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν στην κατηγορία «Αυθόρμητου λόγου» θα χρειαστεί να παρουσιάσουν μία σύντομη αυθόρμητη ομιλία συνολικής διάρκειας 1 ½-2 λεπτών. Τα θέματα του αυθόρμητου λόγου θα είναι είτε τίτλοι ποιημάτων (λέξεις, φράσεις, σύντομες προτάσεις) είτε τίτλοι ζωγραφικών πινάκων, σύμφωνα με τη θεματολογία που επισυνάπτεται. Η επιλογή των θεμάτων στην κατηγορία του Αυθόρμητου Λόγου θα γίνει με την διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δημόσια κατά την έναρξη του Φεστιβάλ τις ημέρες διεξαγωγής του με βάση την δοσμένη θεματολογία. Πριν την έναρξη της ομιλίας των μαθητών/τριών θα τους δίνεται μισό λεπτό για την οργάνωση της σκέψης τους.
  6. Στην κατηγορία της διεξαγωγής επιχειρηματολογικών συζητήσεων μέσα από το ομαδικό παιχνίδι της «Συζήτησης της Γυάλας», όπως περιγράφεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο» (σσ. 114-115) μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Ενδεικτικά θέματα συζήτησης περιλαμβάνονται στη συνημμένη θεματολογία.

 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα είναι περιορισμένος. Όλοι οι μαθητές που θα συμμετάσχουν, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τους θα λάβουν  Έπαινο Συμμετοχής. Το ακριβές πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο, με εισηγήτρια την κ. Φωτεινή Εγγλέζου, πρόεδρο του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Ε. 6ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί ο τρόπος προετοιμασίας των μαθητών για το Φεστιβάλ και θα διευκρινιστούν τυχόν απορίες ως προς τη διαδικασία. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου (ημερομηνία, τόπος, ώρες) θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες/ουσες στο Φεστιβάλ εκπαιδευτικούς με νεότερη ανακοίνωση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και διευκρινίσεις σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών για το Φεστιβάλ και τη διαδικασία διεξαγωγής του εμπεριέχονται στο συνημμένο έντυπο με θέμα: «Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης».

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων ανά Διευθυνση.

 

Επισυνάπτονται:

α. έντυπο με θέμα: «Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής μαθητών στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης»

β.  Ενδεικτική θεματολογία για το 2ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης