13.02.2019. «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας ». Επαναληπτικό επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Α΄Αθήνας

 

Α΄ΑΘΗΝΑΣ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ.ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ.ΙΡΕΣΕ

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ και Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας » (12 Νοεμβρίου 2018) και προκειμένου για την ικανοποίηση των υπεράριθμων αιτήσεων συμμετοχής, προέβησαν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), στη διοργάνωση δεύτερου   επαναληπτικού επιμορφωτικού εργαστηρίου.
Το επαναληπτικό επιμορφωτικό εργαστήριο το οποίο απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς Π.Ε. Α΄ Αθήνας πραγματοποιήθηκε στο 89ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας από τις 17.00 έως τις 20.00.

Περιγραφή εργαστηρίου:
Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλες επικοινωνιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαφωνίες με συναδέλφους, επιπλήξεις από γονείς, συγκρούσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή σχολική ζωή επηρεάζοντας την επαγγελματική απόδοση και την προσωπική μας ηρεμία.
Επομένως, στόχος του εργαστηρίου είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές αρχές και χρήσιμες επικοινωνιακές πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την παρουσίαση βασικών στοιχείων επικοινωνιακής θεωρίας, επιχειρείται η βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσα από την αξιοποίηση τεχνικών του Θεάτρου Forum.

Συντονίστριες του εργαστηρίου:
α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Ε.Ε. 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Α.Υ. Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική
Γραμματέας του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).