Πρόσκληση συμμετοχής στον Ρητορικό-Θεατρικό Όμιλο του ΙΡΕΣΕ: «ῬηΘῆναι»… σημαίνει «Nα ειπωθεί …»

    «Εισαγωγή στη ρητορική του θεατρικού λόγου»  Α΄ Κύκλος συναντήσεων: Μάρτιος-Μάιος 2019 4ο Γυμνάσιο Αλίμου (Μ. Αλεξάνδρου 16,  Άλιμος) Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας στο πλαίσιο των δράσεων ανάδειξης και μελέτης της ρητορικής ως τέχνης, γνώσης και δεξιότητας ζωής με σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική εξέλιξη αλλά και την καλλιέργεια δημοκρατικών αρχών και […]