Οdyssey: Oxford debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Κι αν επιχειρηματολογούσαμε στην τάξη για θέματα Φυσικών Επιστημών;

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών καλούνται να απαντήσουν στα ίδια κρίσιμα ερωτήματα: -Πώς θα ενισχυθεί το επίπεδο επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών; -Πώς θα ενδυναμωθεί η συλλογιστική τους αναφορικά με  θέματα STEM; -Πώς θα καλλιεργήσουμε τις ρητορικές δεξιότητες των μαθητών στην επιχειρηματολογία και στον δημόσιο λόγο; -Πώς θα συμβάλουμε, ως εκπαιδευτικοί, στη διαμόρφωση μελλοντικών […]