Υλικό Σεμιναρίου «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας». ΙΡΕΣΕ-Εγγλέζου-Μενδρινού

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. ΕΓΓΛΕΖΟΥ -ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ – Αντιγραφή

About the Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (ΗΙRCS)

  The Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies was founded in 2016. It is a scientific society which aims at the promotion and extension of research, study, teaching and practice of Rhetoric and Communication as arts and sciences of “thinking, speaking and acting well”. Within this framework, argumentation is considered the main factor of […]